SE

Ytterligare länder ansluter till v?rt affärsconsept Confident Approach!

Ledarskapet i det egna företaget f?r det högsta betyget under de fem ?r som Netigates Medarbetarrapport genomförts. Netigate, som tillhandah?ller en lättanvänd molntjänst för undersökningar online, har sammanställt vad 2 967 anställda p? 34 företag och organisationer tyckte om sina arbetsplatser och chefer under 2012. En avvikelse som är värd att notera i en jämförelse är att cheferna f?r högre betyg i d?liga tider än i goda. Samtidigt är det en negativ trend att fler medarbetare tenderar att nedvärdera sin arbetsgivare när de jämför med den ideala arbetsplatsen.
? Under 2012 djupnade den ekonomiska krisen och i början av 2013 hotas Sverige av en recession. I en jämförelse av resultaten är det anmärkningsvärt att medarbetarna är mer nöjda med cheferna i kristider än annars. Möjligen kan det bero p? att l?gkonjunkturer tvingar cheferna att bli tydligare i sitt ledarskap, och tydlighet uppskattas av medarbetare, säger Lars Lindberg, marknadschef p? Netigate.
Ledarskapet i det egna företaget f?r allts? det högsta betyget under de fem ?r som Medarbetarrapporten genomförts. Särskilt markant är ökningen för förtroendet för chefen, där medelbetyget 2012 uppg?r till hela 4,07 (av 5), jämfört med 3,89 ?ret före, och för värderingen av ledarskapet p? arbetsplatsen totalt sett, som stigit fr?n 3,43 till 3,59. Undersökningen visar en tydlig koppling mellan chefernas förm?ga att motivera och sätta tydliga m?l och med hur nöjd man är med ledarskapet totalt sett.
? Att fler samtidigt tenderar att nedvärdera sin arbetsgivare jämfört med den ideala arbetsplatsen pekar ocks? p? att kraven p? företagsledningarna att sätta tydliga m?l och motivera sina medarbetare ökar i kristider. Medarbetarnas bedömning av företaget i jämförelse med en ideal arbetsgivare har allts? sjunkit för varje ?r med 2,1 procent sedan 2011, berättar Lars Lindberg.
Att medarbetarna f?r tillg?ng till den information de behöver är avgörande för uppfattningen om arbetsplatsen. Fr?gan om kommunikationen med chefen f?r det högsta medelvärdet p? alla ?r och fr?gan om informationsflödet inom företaget f?r bäst betyg sedan 2008.
Att folk har en ljusare syn p? sina arbetsplatser i l?gkonjunktur bekräftas ocks? av att medelbetygen för arbetsmiljön var som allra högst 2008, d? konjunkturen ocks? var svag. 2012 ?rs rapport visar p? de högsta siffrorna sedan dess.
Fr?gan ?jag tycker att den fysiska arbetsmiljön p? min arbetsplats är mycket bra totalt sett? f?r ett medelvärde p? 3,79, vilket är en ökning med 41 procent sedan 2011. Poängen har höjts bland annat vad gäller att arbetsplasten är väl anpassad, att medarbetarna känner sig trygga och att de kan p?verka sin arbetsplats.
Den psykiska arbetsmiljön f?r ett medelvärde p? 3,74, en ökning med 1,1 procent sedan ?ret före. Delfr?gor som ?jag m?r bra p? arbetet?, ?jag känner mig starkt förknippad med mitt företag? och ?jag har starkt förtroende för mina kollegor? f?r de högsta betygen under alla ?r.
? Det ekonomiska klimatet sätter press p? företagen att leverera i sämre tider. När ledarskapet fungerar blir det en positiv drivkraft för hela organisationen, men samtidigt kan det öka stressen, avslutar Lars Lindberg.
För mer information, vänligen kontakta:
Lars Lindberg, marknadschef, Netigate
Tel: 0708-61 59 85
E-post: [email protected]
Victor Molander, VD, Netigate
Tel: 0733-41 44 01
E-post: [email protected]

Om Netigate
Netigate tillhandah?ller en lättanvänd molntjänst för undersökningar online. Med den f?r bland annat marknads- och HR-chefer verktyg att genomföra avancerade undersökningar p? egen hand. Netigate har sedan starten 2005 haft en kraftig tillväxt med svarta siffror och har tilldelats flera svenska och internationella priser för tillväxt och innovationsförm?ga. Netigate med huvudkontor i Stockholm, har även kontor i Oslo, Warszawa, Berlin och Wiesbaden, fr?n vilka Netigate säljer sina molntjänster till företag runt om i Europa. Bland de över 1500 kunderna märks m?nga ledande företag, till exempel Electrolux, Ericsson, Vodafone, E.ON och DB Schenker.0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Christina Cheng   #Clarion Hotel Stockholm   #Fredrik Lindstr   #Johanna St