SE

Yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning bra för arbetssökande med funktionsnedsättning

högre inkomster och högre sysselsättning till följd av att de gick en yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning. Det visar en ny IFAU-rapport av Johan Regnér. Arbetssökande med en

högre inkomster och högre sysselsättning till följd av att de gick en yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning. Det visar en ny IFAU-rapport av Johan Regnér.
Arbetssökande med en funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförm?ga har tv? ?r efter p?börjad arbetsmarknadsutbildning 8 procent kortare tid i arbetslöshet än en grupp av jämförbara arbetssökande. Flera andra indikatorer visar ocks? att det g?r bättre för deltagargruppen: Fyra ?r efter p?börjad utbildning har deltagarna 31 procent högre ?rsarbetsinkomster och drygt 10 procentenheter högre sysselsättningsgrad än jämförelsegruppen. Deltagarna har ocks? i mindre utsträckning försörjningsstöd.
? Vi ser framförallt effekterna p? n?gra ?rs sikt

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy