SE

WSP och ORS ser över Torontos tunnelbanevagnar

a8

WSP i Toronto har tillsammans med det svenska delägda dotterbolaget Operations and Rolling Stock Consulting AB f?tt en order fr?n Bombardier och GO Transit. Uppdraget best?r i översyn av leveranskedjan för Torontos nya tunnelbanevagnar.
WSP i Toronto och ORS, vars huvudägare är WSP Sverige, har nyligen f?tt en order fr?n Bombardier och GO Transit, att se över leveranskedjan för de nya tunnelbanevagnar som snart ska sättas i trafik i Toronto.Uppdraget omfattar reservdelar och leverantörsanalys, förslag p? intern dimensionering, underh?lls- och översynsprogram med matchning av delar samt bedömning av verkstadsanläggningar.
? Det här ett spännande uppdrag som visar att WSPs investering i ORS är rätt steg i att väsentligt stärka affärsr?dgivning baserat p? järnvägssystemkunnande, samtidigt som de nuvarande, mer renodlade, teknik- och analystjänsterna kompletteras. Tillsammans kan vi erbjuda kompetens genom hela kedjan fr?n analys i tidiga skeden över projektering och byggande samt i drift och underh?llskeden, säger Niklas Sörensen, Affärsomr?deschef WSP Samhällsbyggnad.
Uppdraget kommer att utföras p? Willowbrooks underh?llsanläggning i Toronto samt i Stockholm. De rullande materielen är tillverkade av Nippon Sharyo.
ORS, Operations and Rolling Stock Consulting AB, förvärvades v?ren 2014 med fokus att hitta s?väl strategiska som operationella helhetslösningar för hela järnvägsindustrin, med ambitionen att stärka järnvägens konkurrenskraft. Huvudägare är WSP Sverige AB.
För ytterligare information v v kontakta:
Niklas Sörensen, Affärsomr?deschef WSP Samhällsbyggnad
Tel: 070- 268 97 35.
E-post: [email protected]
Siv Axelsson, Personal- och informationsdirektör, WSP Sverige AB
Tel: 010-722 87 76 / 070-543 87 17
E-post: [email protected]

Om WSP
WSP är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. Vi erbjuder tjänster för h?llbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & Infrastruktur och Miljö & Energi. Tillsammans har vi 17 000 medarbetare p? över 300 kontor i 30 länder. I Sverige har vi omkring 2 500 medarbetare.
. 0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy