SE

WSP förvärvar ComTest i Helsingborg

WSP Process har en inriktning mot energi- och industrisektorn med sin speciella processkompetens. En del av denna avser provningsteknik och som ett led i verksamhetens tillväxtstrategi har WSP Process förvärvat ComTest i Helsingborg fr?n den nuvarande ägaren Semcon Sweden AB.
Marknaden för testteknologi och testanläggningar för motorer inom fordonsindustrin förväntas öka starkt som en följd av miljölagstiftning och överordnade h?llbarhetsm?l avseende koldioxidutsläpp. Idag finns cirka 170 system installerade framförallt inom den svenska fordonsindustrin.
ComTest är verksamma inom omr?det för avancerade mät- och kontrollsystem. Affärsbasen är en mjukvaruprodukt som möjliggör att system, protokoll och komponenter kan kommunicera i en testanläggning.
? ComTest gör att WSP nu har ett komplett program av tjänster för motortestanläggningar. Provningsteknik levererar kompletta tjänster inom mekatronik, emissionsteknik, klimatteknik, mätteknik samt projektledning och verifiering inom dessa kompetensomr?den, säger vice VD Anders Tysander. Som konsultföretag blir vi unika med att kunna erbjuda v?ra kunder en komplett leverans av en testanläggning.
ComTest har idag cirka 20 medarbetare och verksamheten bedrivs huvudsakligen i Helsingborg. Verksamheten förvärvas fr?n den nuvarande ägaren Semcon Sweden AB. Tillträdet är den 1 maj 2014.
För ytterligare information v v kontakta:
Anders Tysander, vice VD WSP Sverige AB
Tel: 010-722 85 31 E-post: [email protected]
Siv Axelsson, Personal- och informationsdirektör, WSP Sverige AB
Tel: 010-722 87 76 / 070-543 87 17 E-post: [email protected]

Om WSP
WSP är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag som erbjuder tjänster för h?llbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & Infrastruktur och Miljö & Energi. Bredd och m?ngfald kännetecknar v?ra medarbetare, kompetensomr?den, kunder och typer av uppdrag. WSP har 15 000 medarbetare, varav 2 500 i Sverige, p? över 300 kontor i 35 länder. 0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy