SE

WSP blir delägare i Operations and Rolling Stock Consulting AB

2014-04-02 09:15 WSP WSP investerar i Operations and Rolling Stock Consulting AB, ett företag med fokus p? att hitta s?väl strategiska som operationella helhetslösningar för hela järnvägsindustrin och med ambitionen att stärka järnvägens konkurrenskraft. N?got liknande bolag finns inte idag p? den svenska marknaden.

WSP investerar i Operations and Rolling Stock Consulting AB, ett företag med fokus p? att hitta s?väl strategiska som operationella helhetslösningar för hela järnvägsindustrin och med ambitionen att stärka järnvägens konkurrenskraft. N?got liknande bolag finns inte idag p? den svenska marknaden. För WSP innebär investeringen ett tydligt skifte där affärsr?dgivning baserat p? järnvägssystemkunnande stärks väsentligt, samtidigt som de nuvarande, mer renodlade, teknik-och analystjänsterna kompletteras p? n?gra omr?den.

? Vi har idag endast en handfull medarbetare men vi räknar med att med WSPs stöd, växa till ca 70 medarbetare inom 3-5 ?r. Dessa kommer att samarbeta med den befintliga järnvägskompetensen i det globala WSP bland annat i Sverige, Storbritannien och Mellanöstern, säger Mats Önner, VD i Operations and Rolling Stock Consulting AB. Tillsammans kommer vi att kunna erbjuda ett mycket starkt helhetskoncept för design och projektering, för rullande material och för drift och underh?ll inom järnvägssektorn p? s?väl den svenska som den internationella marknaden. Med WSPs globala räckvidd har vi redan idag uppdrag och förfr?gningar i Kanada, Sverige, Storbritannien, Norge, Estland och i Mellanöstern.
? I Operations and Rolling Stock Consulting ABhar vi lyckats knyta till oss personer med mycket gedigen och bred kompetens fr?n s?väl anläggningssidan som i underh?llsskedet och p? fordonssidan, säger WSPs Affärsomr?deschef Niklas Sörensen som är initiativtagare till WSPs investering.
Järnvägen – en växande marknad
Järnvägsmarknaden växer med en takt som vi inte har sett sedan starten i mitten av 1800-talet. Flera mycket stora investeringar ? i befintlig och ny kapacitet – görs inte bara i Sverige utan i de övriga nordeuropeiska länderna och i resten av världen. Bakom detta ligger urbaniseringen, ökande transportmängder och kraven p? ett h?llbart samhälle. En annan drivkraft är avreglering inom hela EU-omr?det, vilket ger utrymme för nya aktörer och nya möjligheter.
Ett vässat och mer affärsmässigt erbjudande
Tillväxtmöjligheterna p? järnvägsmarknaden innebär en historisk möjlighet för erfarna och resultatorienterade personer och företag. WSP tar ett helt nytt initiativ och kan därmed erbjuda kompetens genom hela kedjan fr?n analys i tidiga skeden över projektering och byggande samt i drift och underh?llskedena. WSP ser betydelsen av att ha kompetens s?väl inom anläggningssidan som p? fordonssidan. Därigenom kan man erbjuda den helhetssyn som är nödvändig för att stärka järnvägens konkurrenskraft. I takt med avregleringarna öppnar sig möjligheter för en kompetent one-stop-shop, som kan erbjuda allt fr?n förstudier till drift och underh?llsupplägg.

Bild fri för publicering, uppge källa WSP.

För ytterligare information v v kontakta:
Niklas Sörensen, Affärsomr?deschef WSP Samhällsbyggnad
Tel: 010-722 85 06 / 070- 268 97 35. E-post: [email protected]
Siv Axelsson, Personal- och informationsdirektör, WSP Sverige AB
Tel: 010-722 87 76 / 070-543 87 17 E-post: [email protected]

Om WSP
WSP är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag som erbjuder tjänster för h?llbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & Infrastruktur och Miljö & Energi. Bredd och m?ngfald kännetecknar v?ra medarbetare, kompetensomr?den, kunder och typer av uppdrag. WSP har 15 000 medarbetare, varav 2 500 i Sverige, p? över 300 kontor i 35 länder.
0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy