Utredninger

Webblansering – nordisk kunskapsbank om skolavhopp

20-09-2013 10:51 Nordens Välfärdscenter 2 oktober lanserar Nordens Välfärdscenter en nordisk kunskapsbank om avhopp fr?n gymnasie- och yrkesutbildning. Vi bjuder in till lunchmingel och presentationer.

Kunskapsbanken samlar goda metoder och exempel för att förebygga skolavhopp och öka chanserna till arbete. Idag st?r m?nga unga i Norden utan fullföljd gymnasie- och yrkesutbildning och för dem är utsikterna till arbete avsevärt försämrade. I alla nordiska länder genomförs stora politiska satsningar och lokala projekt för att komma tillrätta med skolavhopp. Genom att sprida kunskap om satsningar och resultat mellan de nordiska länderna kan vi ta del av varandras lärande och erfarenheter.
www.kunskapsbanken.org drivs av Nordens Välfärdscenter p? uppdrag av Nordiska ministerr?det.
Varmt välkomna till v?r webblansering!
Plats: Sheraton Hotel, Stockholm, Tegelbacken 6, Haga mötesrum (salen har hörselslinga)
Tid: 2 oktober 11:30-13:00
Arrangör: Nordens Välfärdscenter
Anmälan: Senast 25 september till [email protected]
Teckenspr?kstolkning finns vid behov, vänligen uppge önskem?l i anmälan.
Meddela ev. allergier/kostpreferenser.

PROGRAM:
11:30-12:00 Mingellunch och alkoholfritt bubbel serveras
12:00-13:00 Lansering
Lanseringen öppnas av Ewa Persson Göransson, direktör, Nordens Välfärdscenter och
Anders Geertsen, avdelningschef, Nordiska Ministerr?det.
Introduktion av Kunskapsbanken och diskussion om avhopp i de nordiska länderna:
Terje Olsen, projektledare för Kunskapsbanken, Nordens Välfärdscenter
Lidija Kolouh, utredare Ungdomsstyrelsen
Christer Hyggen, forskare p? Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) och forskningskoordinator för Nordiska barn- och ungdomskommittén (NORDBUK).
Lanseringen avslutas med mingel och fr?gestund.

Nordens Välfärdscenter, NVC, är en institution under Nordiska ministerr?det, social- och hälsosektorn.
0000Send som e-post
Del denne

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy