SE

We develop the Nordic welfare model

2014-03-11 14:08 Lärarnas Riksförbund Lärarnas Riksförbund välkomnar satsningarna p? mindre klasser men det är framför allt tv? bitar som saknas för att vända kunskapsresultaten, säger förbundsordförande Bo Jansson.

Lärarnas Riksförbund välkomnar satsningarna p? mindre klasser men det är framför allt tv? bitar som saknas för att vända kunskapsresultaten, säger förbundsordförande Bo Jansson.
– För det första, precis som OECD:s expert Andreas Schleicher underströk, förbättrade villkor för lärare ger större resultat än mindre klasser. Vi m?ste allts? b?de satsa p? mindre klasser OCH ha bra incitament för att vilja bli lärare s? de bästa lockas till yrket. Vi har l?ga löner, d?lig löneutveckling, pressat schema och för m?nga administrativa arbetsuppgifter. Alldeles för f? vill bli lärare. Det är stor lärarbrist i matte och NO-ämnen. För det andra klarar inte kommunerna av att ta sitt fulla ansvar för skolverksamheten. Partierna m?ste v?ga ta i fr?gan om statlig styrning. Det är oundvikligt i längden att skjuta det problemet framför sig, säger Bo Jansson.
Idag presenterade b?de Socialdemokraterna och Alliansen sina förslag för skolan. Det är stort fokus p? mindre klasser, fler speciallärare och fler specialpedagoger. Detta välkomnar förbundet.
– Det är mycket positivt att b?da blocken vill satsa p? skolan. Vi tycker att det är bra med satsningar p? l?gstadiet, bra med tidiga insatser för eleverna, men ska det bli fler lärare m?ste man satsa p? bättre arbetsvillkor och p? lönerna, för att folks ska vilja bli lärare, och fortsätta att vilja vara lärare. Det allra viktigaste är att satsa p? lärarlönerna och f? ett seriöst huvudmannaskap p? plats. Där har vi problemet i ett nötskal, säger Bo Jansson ordförande i Lärarnas Riksförbund.
För kommentarer: Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 61
För upplysningar:
Frida Ekberg, pressansvarig Lärarnas Riksförbund, 070-273 15 55
Lärarnas Riksförbund är det akademiska förbundet som enbart organiserar behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Med snart 90 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy