SE

Vuxenutbildningen blir allt viktigare i framtiden

En rad starka samhällsförändringar pekar mot att vuxenutbildningen kommer fylla en allt viktigare roll i framtiden. Detta för att kompetensbehoven i arbetslivet b?de växer och förändras allt snabbare över tid. Fler vuxna människor kommer behöva kompetensväxla oftare och längre upp i ?ldrarna, samtidigt som glappet mellan grundskola/gymnasium och högskola växer. Dessutom erbjuder digitaliseringen av utbildningar stora möjligheter för snabbare, mer specialiserade vuxenutbildningar.
Vuxenutbildningens betydelse handlar dels om förm?gan att rusta stora grupper till framtida arbete och studier, inte minst de som kommer till Sverige som flyktingar och invandrare och dels kan vuxenutbildningen att hjälpa människor att ställa om och byta karriär i ett allt föränderligare arbetsliv och lösa företagens kompetensbehov.
Inkludering, (ut)bildning, arbete och personlig utveckling: Vuxenutbildningens huvudsyften
Vad ska vuxenutbildningen vara bra för? De viktigaste anledningarna till att delta i vuxenutbildning beroende p? vilken typ av vuxenutbildning man deltar i är:
? F? behörighet till högre utbildning
? F? kompetens till ett visst yrke
? S? snabbt som möjlig f? ett jobb
? Stärka min ställning i arbetslivet
? Lära mig bättre svenska
? Integreras bättre i det svenska samhället
? Lära mig för livet, bli mer bildad
? Utvecklas som person
Skillnaderna mellan olika deltagargrupper är väntade. Exempelvis är SFI-deltagarna mer fokuserade p? att lära sig svenska och integreras bättre i det svenska samhället, medan komvuxdeltagare p? gymnasial niv? är mest fokuserade p? behörighet till högre utbildning. Deltagare p? KY/YH-utbildningar är i sin tur mest fokuserade p? arbete.
När man analyserar svaren statistiskt framträder fyra huvudsyften, där det finns tv? motsatspar:
? Inkludering, att lära sig bättre svenska, integreras bättre i det svenska samhället kontrautveckling, att omskola sig fr?n ett yrke till ett annat och att hitta det man brinner för.
? (Ut)bildning, att f? behörighet till högre utbildning och att bli mer bildad kontraarbete, att s? snabbt som möjligt f? ett jobb och att stärka sin ställning i arbetslivet
Lärare och beslutsfattare är mer fokuserade p? inkludering och arbete än deltagarna
När vi studerar svaren syns en skillnad mellan deltagare, lärare och beslutsfattare. Lärare och beslutsfattare har mer inkluderingsfokus och fokus p? arbete än den genomsnittliga deltagaren. De har mindre fokus p? deltagarnas egen utveckling än deltagarna.
Exempelvis tycker 43% av eleverna att det är ?mycket viktigt? att de ska hitta vad de brinner för i vuxenutbildningen, medan 31% av lärarna och 15% av beslutsfattarna delar den uppfattningen. Lärare (53%) och beslutsfattare (44%) tycker istället oftare att det är ?mycket viktigt? att deltagarna genom vuxenutbildning integreras bättre i det svenska samhället än deltagarna (37%).
Idealt sett är deltagare, lärare och beslutsfattare eniga om vuxenutbildningens syfte. Det finns en antydan till att lärare och beslutsfattare är för inriktade p? att deltagarna ska ?komma in i samhället? och prioriterar den enskilda deltagarens utveckling för l?gt. Samtidigt är det naturligtvis en sv?r uppgift att se till varje deltagares unika behov med begränsade resurser.
Studien presenterades p? ViS konferens ?Utan vuxenutbildningen stannar Sverige? den 7-8 april 2014 p? Folkets hus i Stockholm.
För mer information och fr?gor om studien kontakta: Katharina Sjögren-Edström, Vuxenutbildning i samverkan, 070-344 14 02, Göran Krafft, Kairos Future, [email protected] 070-549 05 55
Om studien
Studien Vuxenutbildningen i framtiden genomfördes mellan oktober 2013 och mars 2104. Studien bestod av en omfattande trendanalys för att identifiera drivkrafter med betydelse för samhälle, arbetsmarknad och vuxenutbildningen i framtiden. Vidare genomfördes ett expertseminarium, ett antal djupintervjuer samt en enkätstudie.
Respondenterna i enkäten bestod av 5400 deltagare och drygt 400 lärare i kommunal vuxenutbildning, SFI, Särvux och YH-utbildningar. Dessutom svarade 257 kommunala beslutsfattare p? enkäten.

Om ViS, Vuxenutbildning i samverkan
ViS arbetar för att ge vuxna bättre förutsättningar för lärande. Som branschorganisation tar vi tillvara vuxenutbildningens intressen gentemot riksdag, regering samt centrala myndigheter och organisationer. V?ra medlemmar f?r ta del av utveckling, utbildning och ett starkt nätverk. www.visnet.se

Om Kairos Future

Kairos Future är ett internationellt konsult- och analysföretag som hjälper företag att först? och forma sin framtid. Genom trend- och omvärldsanalys, innovation och strategi, ger vi v?ra kunder de stora sammanhangen. Kairos Future grundades 1993, v?rt huvudkontor finns i Stockholm och vi har representanter i New York, Peking, Barcelona och Köpenhamn samt samarbetspartners över hela världen. För mer information, se www.kairosfuture.com41000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Deutsche Zentrale   #DZT   #Tyska Turistbyr   #USA