SE

Villkorat körkort med alkol?s räddar jobbet

Att köra rattfull och förlora körkortet kan bli en katastrof om man är beroende av körkortet för sitt jobb. Räddningen kan vara att ansöka om körkort med villkor om alkol?s. Motorföraren har träffat Roland som tog den möjligheten.
Den 19 september i fjol körde han hem fr?n jobbet efter att ha druckit n?gra öl.
? Jag tog helt enkelt en rövare. Jag trodde nog att det skulle g?, säger Roland.
Vid en poliskontroll ertappades han för rattonykterhet. För honom var det en katastrof och han s?g framför sig hur han skulle förlora jobbet som kranbilsförare.
Han var öppen med sin dumhet och berättade hur det var för arbetsgivare och arbetskamrater. Han fick stöd och arbetsgivaren var villig att st? för kostnaderna för alkol?set. S? han ansökte och fick beviljat körkort med alkol?svillkor. Som yrkesförare gav det honom möjlighet till fortsatt försörjning.
Att ansöka om körkort med villkor om alkol?s har blivit populärt och cirka tre tusen ansökningar har ?rligen behandlats av Transportstyrelsen. Systemet trädde i kraft 1 januari 2012 efter att ha genomg?tt en provperiod i tre län och en fler?rig försöksperiod i hela landet.
För kranbilsföraren Roland innebar en godkänd ansökan att han kunde fortsätta arbeta.
Fotnot: Roland heter egentligen n?got annat.
Läs mer i Motorförarens artikel i nr 4/14 här (pdf)

S? här fungerar körkort med alkol?svillkor
Ansökan om alkol?s med villkor kan göras direkt efter polisens ingripande. Det gäller bara dem som testats positiv för alkohol, ej andra droger.

Den sökande ska göra besök hos läkare som efter samtal och provtagning fyller i läkarintyg.

Läkarintyg och övriga blanketter skickas till Transportstyrelsen. Transportstyrelsen beslutar om den sökande f?r villkorat körkort beviljat. Villkorstiden kan vara ett eller tv? ?r.

Alkol?set monteras hos godkänd alkol?sleverantör.

Service och tömning av alkol?set sker minst var sjätte m?nad. Begärd service ska ske inom sju dagar.

Det villkorade körkortet kan dras in om innehavaren inte uppfyller Transportstyrelsens krav.

I god tid före villkorstidens slut förbereds en ny ansökan om körkortstillst?nd. Hälsodeklaration bifogas. Tv? ?rs villkorstid kräver ett särskilt läkarintyg.

Transportstyrelsen bedömer hur personen skött sig under villkorstiden (alkol?sets loggar samt läkarintyg). Om allt ser bra ut utfärdas körkortet utan krav p? ny uppkörning och nytt teoriprov.
S? mycket kostar det

Kostnaden för själva alkol?set är cirka 1 800 kronor i m?naden för 12 m?naders villkorstid.
Källa: Transportstyrelsen och Alcolock

Mer information
www.korkortsportalen.se – sök p? ?alkol?s efter rattfylleri?

MHF arbetar för att ingen ska dö av rattfylleri. Man har ca 30 000 medlemmar uppdelade i sju regioner och ca 270 lokalavdelningar. MHF tillhör en av de mest aktiva trafiksäkerhetsorganisationerna i landet.1000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy

Tagi: #Kontaktpersoner Lisa Kinnari