Utredninger

Vil styrke norske selskapers ?penhet

06-12-2013 10:00 KLP Transparency International Norge, i samarbeid med KLP, lanserer i dag en rapport som viser graden av ?penhet i selskapsrapportering for de 50 st?rste, norske b?rsnoterte selskapene knyttet til antikorrupsjonsprogrammer, organisatoriske opplysninger og land-for-land-rapportering.

Transparency International Norge, i samarbeid med KLP, lanserer i dag en rapport som viser graden av ?penhet i selskapsrapportering for de 50 st?rste, norske b?rsnoterte selskapene knyttet til antikorrupsjonsprogrammer, organisatoriske opplysninger og land-for-land-rapportering.
Resultatene viser at selskapene gjennomg?ende har forbedringspotensial n?r det gjelder alle ?penhetskategoriene som omfattes av unders?kelsen. Spesielt gjelder dette land-for-land-rapporteringen. P? totalindeksen oppn?dde ingen selskaper full score. Kun 16 av de 50 selskapene oppn?dde middels score eller mer. Noen selskaper har gode resultater p? enkelte omr?der, og rapporten trekker fram eksempler p? god praksis.
Mange gj?r mye bra
Korrupsjon er en stor risiko for norske selskaper som opererer internasjonalt. Det kan medf?re straffereaksjoner, tap av kontrakter og omd?mmetap. I tillegg er korrupsjon ?deleggende for innovasjon, entrepren?rskap, markedsmekanismer og ?konomisk stabilitet som et fungerende n?ringsliv er avhengig av. ?penhet er avgj?rende for forebygging og avdekking av korrupsjon.
P? listen over selskaper befinner Statoil seg p? toppen med en score p? 8 (av 10 mulige). P? de neste plassene f?lger Telenor, Cermaq, DNO International og Norsk Hydro.
– Det er all grunn til ? gi Statoil og flere av selskapene p? den ?verste delen av listen skryt for godt arbeid, spesielt knyttet til offentliggj?ring av antikorrupsjonsprogrammer, sier leder for ansvarlige investeringer i KLP Jeanett Bergan. – Statoil toppet ogs? klart den internasjonale listen som ble publisert i 2012. De er s?ledes et eksempel til etterf?lgelse b?de for norske og internasjonale selskaper.
– Samtidig er det grunn til ? minne om at ogs? vi i Norge har opplevd alvorlige korrupsjonssaker i noen av v?re st?rste og stolteste selskaper. Vi tror ?kte krav til ?penhet kan v?re til hjelp for selskapene som hver eneste dag skal gj?re forretninger i mange utfordrende markeder og kulturer utenfor Norges grenser.
?penhet er et samfunnsansvar
– Det er viktig ? understreke at dette er en rapport som f?rst og fremst skal ha en motiverende virkning p? selskapene som er kartlagt. Allikevel er det sterke argumenter for at rapporteringen av selskapenes antikorrupsjonsprogrammer har en viktig funksjon, sier generalsekret?r Guro Slettemark i Transparency International Norge.
– Disse programmene inneb?rer forpliktelser og en ansvarliggj?ring av selskapet overfor interessenter og allmenheten. ?penhet er ikke bar en juridisk forpliktelse, men en del av bedriftens samfunnsansvar. Offentliggj?ring p? for eksempel hjemmesidene gj?r det mulig ? oppdage et eventuelt avvik mellom forpliktelse og praksis. Og ikke minst for selskaper med internasjonal virksomhet er ?penhet og antikorrupsjonsprogrammer en viktig m?te ? signalisere til ansatte i andre land, at man st?tter etiske valg og etisk praksis, sier Slettemark.
Rapporten munner ut i et knippe tiltak som TI Norge anbefaler alle selskaper med internasjonal virksomhet ? implementere, blant annet:
– En ?pen og informativ internettside, tilgjengelig p? minst ett internasjonalt spr?k.
– At selskapene publiserer detaljert informasjon om sine antikorrupsjonsprogrammer.
– At selskapene publiserer komplette lister som viser datterselskaper, tilknyttede selskaper, felleskontrollerte virksomheter (joint ventures) og andre eierinteresser.
– At selskapene publiserer finansiell informasjon for alle land hvor de har virksomhet.
– At shipping-selskaper, som ikke har virksomhetsland p? linje med landbaserte virksomheter, b?r rapportere finansiell informasjon fra anl?psland.
Om Transparency International
Transparency International er den globale sivilsamfunnsorganisasjonen som st?r i spissen for kampen mot korrupsjon. Transparency International Norge (TI Norge) er en medlemsbasert organisasjon, etablert i Norge i 1999. Organisasjonen i Norge er en selvstendig akkreditert avdeling av den verdensomspennende organisasjonen. TI Norge har opparbeidet betydelig kompetanse i arbeidet mot korrupsjon og for ?penhet og integritet i alle virksomheter. Transparency International driver koalisjonsbygging mot korrupsjon, og har et nasjonalt og internasjonalt nettverk av eksperter innenfor ulike felt. TI Norge er partipolitisk uavhengig. Sekretariatet har kontor i Oslo.
For mer informasjon, kontakt:
Guro Slettemark, Transparency International Norge, 908 74 626, [email protected]
Jeanett Bergan, KLP, +47 920 38 589, [email protected]
Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er Norges st?rste livsforsikringsselskap. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter b?de i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. KLP-konsernet har en forvaltningskapital p? 375 milliarder kroner.0000Send som e-post
Del denne

A to już wiesz?  Philips' Third Quarter Results 2013

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy