SE

Viktigt besked fr?n oppositionen om alkoholsmugglingen

Idag meddelar Webfinanser att den rödgröna oppositionen kommer att tillsätta en utredning av alkoholinförseln och smugglingen om det blir regeringsskifte i september. Det är ett klart besked
som vi inom näringen välkomnar med stor glädje. Oppositionen riktar ocks? skarp
kritik mot regeringen och finansministerns förslag om att höja alkoholskatterna.
Anledningen är att förslaget riskerar att ge oönskade effekter i form av
uteblivna skatteintänkter och ökad smuggling. I artikeln menar Leif Jakobsson,
skattepolitisk talesperson (s), att det är dags för översyn som följer upp den
alkoholinförselutredning som den d?varande regeringen tillsatte 2004. Bakom kravet
p? en s?dan smugglingsutredning 2.0 ställer sig även Mats Pertoft (mp) och Jacob
Johnson (v) som är motsvarande talespersoner i skattefr?gor.

Det är glädjande att oppositionen sätter ner foten i fr?gan om den illegala
alkoholen i Sverige. Det har p?g?tt under alltför l?ng tid och tyvärr tycks den
nuvarande regeringen inte riktigt velat ta tag i saken. Att oppositionen nu
lämnar beskedet att man tänker tillsätta en översyn är därför oerhört positivt,
säger Erika Nylander, vd Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL). En smugglingsutredning
kan vara ett första steg i att ?terta kontrollen över alkoholen och det är bra
b?de för oss inom näringen och för samhället, säger Erika Nylander.

Vad den rödgröna oppositionen sätter fingret p? är inte bara att det nuvarande
förslaget om att höja alkoholskatterna är underfinansierat och istället
riskerar att öka tappet till den utlandsköpta alkoholen och smugglingen.
Framför allt är det bristen p? en fungerande politik mot illegal införsel av
alkoholdrycker som oppositionen ställer sig bakom. Detta är n?got som vi har
framfört sedan länge. Det är högt tid att ocks? skattepolitiken och den organiserade brottsligheten förs in i alkoholpolitiken, menar Erika Nylander.
Myndigheterna har i ett antal ?r p?talat att situationen med den organiserade införseln av alkohol är ett stort samhällsproblem som dessutom är oerhört resurskrävande. Att Tullverket inte kan stoppa all illegal trafik är heller inte s? konstigt. Resultatet har blivit ?vodkabilar? och ?spritbussar? i ett antal städer inne i landet. En översyn av läget skickar rätt signaler och kommer att försv?ra för
de kriminella nätverken och langarna, säger Erika Nylander.

Sprit & Vinleverantörsföreningen, SVL, är en branschorganisation för svenska importörer och tillverkare av sprit och vin.
SVL bildades 1998 och best?r av medlemsföretag som representerar över 90 % av den legala vin- och spritmarknaden i Sverige. SVL:s medlemsföretag säljer sina produkter till Systembolaget och företag som har serveringstillst?nd.
SVL är medlemsföretagens spr?krör i gemensamma fr?gor, exempelvis alkoholpolitik samt relationerna till Systembolaget. SVL har även under flera ?r arbetat aktivt med fr?gor knutna till en sund dryckeskultur och hur medlemmarnas produkter konsumeras0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Global Utmaning Seeing   #Unga Europ   #Veroniki Rontogianni