SE

?Vi hoppas FNs ord väger tyngre än näringslivets?

FNs övervakningskommitté för konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har nyligen redovisat sina rekommendationer om vad Sverige bör göra för att bättre uppfylla konventionen. FN kritiserar bland annat de föreslagna undantagen i regeringens lagförslag om bristande tillgänglighet. Dessa undantag har Handikappförbunden och övriga funktionshinderrörelsen försökt stoppa sedan förslaget kom. Regeringen vill undanta företag med färre än tio anställda inom varu- och tjänstehandeln samt företag inom hälso- och sjukv?rden. Det innebär att 92 procent av företagen inom handeln, 89 procent inom hotell och restaurang, 99 procent inom kulturen och 90 procent av transportföretagen kommer att undantas fr?n diskrimineringsförbudet. Därmed kan människor med funktionsnedsättning även fortsättningsvis bli diskriminerade.
– Vi är glada att FN kritiserar detta eftersom det är samma fr?ga som vi har försökt lyfta. Med de undantag som regeringen vill göra blir den kommande lagen tandlös. Nu hoppas vi att regeringen lyssnar p? kommittén och att FNs ord väger tyngre än näringslivets och handelns, säger Pelle Kölhed, vice ordförande för Handikappförbunden.
FN rekommenderar även regeringen att agera p? flera andra omr?den som Handikappförbunden har uppmärksammat. Det gäller till exempel lagstiftning, arbetsmarknad, olikheter över landet, personlig assistans, psykisk ohälsa, barnets rättigheter och en oberoende övervakningsinstitution.
För kommentarer, vg kontakta: Pelle Kölhed, vice ordförande, Handikappförbunden, 070 – 518 04 97
För mer information, se: http://www.hso.se/press/Senaste-nytt/FNs-rekommendationer-till-Sverige/

Handikappförbunden är en samarbetsorganisation för 37 svenska funktionshinderförbund, som tillsammans representerar cirka 400 000 människor. V?r uppgift är att politiskt p?verka samhället s? att det blir tillgängligt för alla.
Handikappförbundens intressepolitiska arbete grundar sig p? genomförandet av mänskliga rättigheter. Utg?ngspunkter är framför allt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och Barnkonventionen.
217700Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Alkohol Narkotika   #Forskarna Bj   #Svenska Brukarf   #Torkel Richert