SE

Vi ger unga människor jobb och hjälper dem att bli vuxna

2014-09-01 11:47 Silentium AB Davvero är ett nystartat företag som rekryterar och anställer unga människor som ser en möjlighet i att lära sig serviceyrket. Företaget utbildar och tränar personalen i kundservice och försäljning och ger dem samtidigt en riktning in i vuxenlivet.

Davvero är ett nystartat företag som rekryterar och anställer unga människor som ser en möjlighet i att lära sig serviceyrket. Företaget utbildar och tränar personalen i kundservice och försäljning och ger dem samtidigt en riktning in i vuxenlivet.
– Ungdomarna f?r lära sig färdigheter som att ge service och träna sin sociala kompetens förutom specifika kunskaper om tex telekombranschen eller pensioner. Det är ofta sv?rare att lära en 22-?ring att passa tider än hur pensionssystemet fungerar, säger Johan Talenti, en av grundarna av rekryteringsföretaget Davvero.
Professor Magnus Henrekson menar att ickekognitiva färdigheter s?som självdisciplin, social kompetens, uth?llighet och punktlighet har en avgörande betydelse för unga människors chanser att ta sig in p? arbetsmarknaden. Henreksson anser ocks? att man bör öka kraven p? eleverna och utbildningstakten m?ste bli högre. Unga människor som saknar kunskap lär sig oerhört snabbt om de icke-kognitiva förm?gorna som uth?llighet, arbetsmoral och motivation först tränas upp.
– Vi ser att det finns ett enormt stort behov hos näringslivet att anställa unga människor som har tränat upp just dessa förm?gor. Det är dessutom n?got man har stor nytta av oavsett vad man senare i livet ska jobba med fortsätter Johan Talenti.
När politiker talar om innovationskraft, kreativitet och reformerade utbildningssystem missar de helt att kunskapen bara kommer om uth?llighet, m?lmedvetenhet och förm?gan till att vara kontinuerlig tränas upp. Klokskap och nyfikenheten är ofta stor hos unga människor och i den m?n den saknas lär sig unga människor om de f?r träna p? att träna.
– V?r uppgift är att f? ungdomarna att först? att kunskapen kommer av sig själv om de är beredda att träna och jobba för att skaffa sig den. Det finns en mycket stark efterfr?gan p? serviränade unga människor och vi bedömer att vi kommer att kunna rekrytera ut n?gra hundra färdigtränade ungdomar inom n?got ?r, avslutar Johan Talenti.

A to już wiesz?  PRESSTRÄFF: MORBROR VANJA & YANA ROSS ? INTERNATIONELLT PRISBELÖNAD & SVERIGEDEBUT

Silentium arbetar med försäljning, service och marknadsanalys inom bank, försäkring och telekommunikation. Som förmedlare av produkter och tjänster inom dessa branscher m?ste vi leva upp till högt ställda förväntningar p? kompetenta medarbetare.255220Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy