Rapporter

Vi er kreativt frustrerte p? jobb

Mangel p? mulighet til ? v?re kreative p? jobb gj?r oss frustrerte, viser en unders?kelse fra ManpowerGroup. Hver fjerde nordmann opplyser at de er kreativt frustrerte p? jobb. ? Arbeidsgivere risikerer ? g? glipp av mange gode l?sninger, hvis ikke medarbeiderne f?r utl?p for kreativiteten, sier Maalfrid Brath, konsernsjef i ManpowerGroup.
Tre av fire i unders?kelsen ser p? seg selv som kreative og mener det er viktig ? f? v?re kreativ p? jobb. Likevel sier kun en av fire at de opplever at de f?r muligheten til det, viser ManpowerGroups Work Life-unders?kelse. Majoriteten av norske arbeidstakere mener at det i liten grad fokuseres p? kreativitet p? arbeidsplassen. Kun syv prosent synes at det i sv?rt stor grad fokuseres p? kreativitet p? arbeidsplassen.
– I dagens kunnskapsintensive verden er kreativitet og innovasjonsevne ettertraktede egenskaper, og mange bedrifter har dette blant sine verdier. Likevel sier mange arbeidstakere at de ikke f?r muligheten til ? vise kreativitet p? arbeidsplassen. Her kan arbeidsgivere g? glipp av verdifull nytekning for bedriften, sier Brath.
Vil ha ros og anerkjennelse
N?r nordmenn fritt f?r angi tre ord som de spontant assosierer med begrepet kreativitet, s? er oppfinnsom det ordet som flest nevner, fulgt av frihet, fantasi og nytenkende. Andre ord som nevnes ofte, er l?sningsorientert og skapende.
P? sp?rsm?l om hvilke type tiltak arbeidstakere mener bidrar til ?kt kreativitet p? arbeidsplassen, er det tilbakemeldinger i form av anerkjennelse og ros som skiller seg klart ut. Dette f?lges av muligheten til ? kunne f?re egne forslag videre, samt gode systemer for ? kunne utnytte medarbeideres ideer. Det gamle knepet med ? sette inn et bordtennisbord p? pauserommet er det imidlertid f? som tror p?.
– I jobbsammenheng er l?sningsorientering og nytekning viktig for ? f? fram nye og smartere m?ter ? l?se arbeidsoppgavene p?. Funnene i unders?kelsen er dermed en oppfordring til alle ledere om ? legge til rette for at de gode ideene skal komme opp og fram, sier Brath.
Om unders?kelsen:
Resultatene er hentet fra den nyeste Work Life-unders?kelsen som ManpowerGroup gjennomf?rte h?sten 2012 i samarbeid med Kairos Future. I Norge har 5563 personer svart p? sp?rreskjemaet. Av dem er 2988 ansatte, 1574 arbeidss?kende, 144 selvstendig n?ringsdrivende og 857 studerende.
Om ManpowerGroup
ManpowerGroup? er verdensledende i ? finne riktig bemanningsl?sning, basert p? menneskers potensiale og bedrifters ambisjoner. P? denne m?ten skaper vi ?Innovative Workforce Solutions?.

ManpowerGroup hjelper b?de sm? og store bedrifter i alle bransjer under varemerkene: ManpowerGroup Solutions, Experis, Manpower og Right Management.

Vi er lokalisert i mer enn 80 land over hele verden. Ved global forst?else og lokal kompetanse, ?ker vi v?re kunders suksess. Virksomheten i Norge genererer over 35 000 oppdrag ?rlig. Vi har kontorer i 35 byer og tettsteder og 11 000 medarbeidere knyttet til oss.
Vedlagte filer
PDF-dokument 0000Send som e-post
Del denne

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #NVC