Undersøkelse

Verdens mest attraktive arbeidsgivere

Tirsdag 23. august slapp det verdensledende employer branding-selskapet Universum 2014-rangeringen over verdens mest attraktive arbeidsgivere. Basert p? nasjonale studentunders?kelser besvart av over 200.000 ?konomi- og teknologistudenter i verdens tolv st?rste ?konomier, avsl?rer rangeringen World?s Most Attractive Employers dr?mmearbeidsgiverne til dagens unge talenter.
Over hele verden er generasjon Y i ?kende grad opptatt av kreativt og vennlig arbeidsmilj?
N?r de blir spurt om hvilke egenskaper som gj?r en arbeidsgiver attraktiv, svarer studenter over hele verden at de ?nsker ? jobbe i et kreativt og vennlig arbeidsmilj?. For teknologistudenter globalt er egenskapen ?et kreativt og dynamisk arbeidsmilj?? den mest ettertraktede egenskapen, til og med over h?y startl?nn og muligheter for ? bli leder. For ?konomistudenter er dette ogs? viktig, men ikke like viktig som for teknologistudentene.
?Vi ser dette som en indikasjon p? at denne generasjonen, uansett hvor de er fra, har et annet syn p? karriere enn tidligere generasjoner,? kommenterer Carlo Duraturo i Universum Norge. ?Vi har i flere ?r sett at jobb og privatliv blir tettere sammenfiltret. Studenter i dag ser ikke p? de to som s? adskilt som vi har gjort tidligere, og de vet at jobben deres kommer til ? spille en stor rolle i livet. Derfor ?nsker de ? ? jobbe i et godt arbeidsmilj? ? og arbeidsgivere m? ta ta utfordringen og gj?re
det til en prioritet ? investere i arbeidsmilj?et.?
Studenter i Asia er mer opptatt av l?nn og muligheter for forfremmelse
N?r vi ber studentene om ? veie viktigheten av fire kategorier ? arbeidsgivers renommé og image, egenskaper ved stillingen, l?nn og mulighet for forfremmelse, og mennesker og kultur ? opp mot
hverandre, la studenter i Asia og Russland mer vekt p? l?nn og muligheter for forfremmelse enn studenter andre steder.
Mens den globale ?konomien blir sterkere, s?ker ?konomistudenter seg mot tradisjonelle bransjer
De siste tre ?rene har vi sett at at arbeidsgivere innen management consulting, revisjon og bank stadig har gjort det bedre p? rangeringen. N?r vi ser p? de h?yest rangerte arbeidsgiverne for
?konomistudenter i ?r, har bedrifter som de fire store innen revisjon og store globale banker gjort det ekstremt bra.
?Mange av disse tilbyr noen av de mest ettertraktede jobbene i disse markedene?, forteller Duraturo. ?Ved ? tilby den rette kombinasjonen av en sterk bedriftskultur, mulighet for forfremmelse, oppl?ring og utvikling, samt den finansielle tryggheten ?konomistudenter ?nsker, blir de i ?kende grad sett p? som de beste arbeidsgiverne.?
For teknologi- og IT-studenter er det software-selskapene som kaprer topplasseringene
N?r de leter etter arbeidsplasser hvor de kan v?re kreative, blir teknologistudenter trukket mot arbeidsgivere i software-industrien. For eksempel var Google p? f?rsteplass for disse studentene i seks av de tolv markedene og p? andreplass i fire andre. Andre bransjer, som legemiddelbransjen, minker derimot i attraktivitet.
?Arbeidsgivere i software-industrien er selvf?lgelig sterkt forbundet med den type arbeidsmilj? og bedriftskultur som disse studentene foretrekker,? forteller Duraturo. ?Startup-kulturen som ofte
er assosiert med disse arbeidsgiverne er veldig attraktiv for mange studenter ? og arbeidsgivere som ?nsker ? rekruttere teknologistudenter b?r jobbe med ? skape en sterk bedriftskultur.?
Her kan du se rangeringene av World?s Most Attractive Employers : http://universumglobal.com/rankings/world/
Om k?ringen av verdens mest attraktive arbeidsgivere
Universums rangering World?s Most Attractive Employers (WMAE) er laget p? bakgrunn av Universums nasjonale studentunders?kelser i verdens tolv st?rste ?konomier. Rangeringen inkluderer alle de arbeidsgivere som er i topp 90 % p? dr?mmearbeidsgiverrangeringen i minst seks av de tolv markedene. Om en arbeidsgiver ikke er listet eller er utenfor topp 90 % i et marked, blir den tildelt en posisjon lik den siste i topp 90 % for det markedet.
Analyse- og konsulentbyr?et Universum gjennomf?rer unders?kelser blant studenter og yrkesaktive hvor arbeidsmarkedet blir kartlagt 00100

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Finland   #NOK   #Norge Den   #Norsk Varmepumpeforening