SE

Vem f?r kulturstöd fr?n VGR? – Kreaktor skapar transparens och kontaktyta

Vad är en Kreaktor? Inget mindre än en smart internetsida kopplad till Västra Götalandsregionens databaser. Kreaktor l?ter alla se vilka organisationer som har beviljats ekonomiskt stöd för att skapa kultur. Dessutom kan nya samarbeten uppst? genom en unik matchningsfunktion.
– Som kulturnämnd i Västra Götalandsregionen ska vi stimulera kulturaktörer. Det kan göras p? olika sätt men ett ?terkommande önskem?l vi f?r är mötesplatser och goda exempel. P? Kreaktor hittar man goda idéer och ansökningar som f?tt pengar och därmed de piggaste aktörerna inom olika kulturomr?den, förklarar Alex Bergström (S), ordförande i Västra Götalandsregionens kulturnämnd.
Ett annat ledord som varit viktigt för kulturnämndens beslut att utveckla Kreaktor är transparens. Som den största regionala finansiären i Sverige av kultur är Västra Götalandsregionen en stor aktör som fördelar över 1,3 miljarder kronor per ?r. Med en stor budget kommer ett stort ansvar att visa hur fördelningen sker, resonerar kulturnämnden i VGR.
P? www.kreaktor.vgregion.se möts besökaren av information om de olika typer av stöd som finns att söka fr?n Västra Götalandsregionen inom kulturomr?det. Man kan filtrera fram vilka som tidigare beviljats stöd inom särskilda omr?den ? geografiskt eller kulturellt ? och under vissa ?r. Det g?r även att läsa en sammanfattning av den ansökan som legat till grund för stödet vilket kan ge potentiella sökare inspiration och insyn i vilka initiativ som tidigare f?tt kulturnämnden att bevilja stöd.
Resultaten redovisas i listor ? eller i kartbilder ? och besökaren kan ocks? skapa sin egen statistik för att se hur kulturnämndens stöd fördelats i Västra Götaland och mellan de olika kulturformerna.
I dagsläget finns de senaste tv? ?rens beviljade stöd inlagda i Kreaktor, men genom kopplingen till VGR:s databaser kommer Kreaktor med tiden att bli en omfattande resurs.
– Om n?gra ?r kommer det bli riktigt spännande. D? finns data för l?nga bidragsperioder och man kommer kunna se tendenser vad gäller spridning och fördelning. D? f?r vi ett lättillgängligt analysverktyg som inte minst är nyttigt för oss kulturpolitiker, säger Alex Bergström.
Utöver inspiration och transparens är avsikten att Kreaktor ska vara en kontaktyta, inte bara för de institutioner som f?tt stöd, men ocks? för det fria kulturlivet. De hundratals aktörer som f?tt stöd, och därmed en profil p? Kreaktor, kan ? om de vill ? ange vad de söker och vad de kan erbjuda, inom omr?den som lediga lokaler, kompetens, intresse att delta i projekt eller EU-ansökningar. Allt fullt sökbart: en sorts kulturskaparnas matchningsfunktion.
Besök Kreaktor p?: www.kreaktor.vgregion.se
Västra Götalandsregionens kulturnämnd ansvarar för kultur och kulturutveckling med intresse för hela Västra Götaland. Genom m?lmedveten satsning och Sveriges största regionala kulturbudget har kulturen en självklar roll i samhällslivet.4000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #IVA   #Neil Macleod   #SIWI   #Stockholm Water Prize