Undersøkelse

Veksten i sj?mateksporten fortsetter

06-08-2014 07:00 Norges sj?matr?d Norge eksporterte sj?mat til en verdi av 4,9 milliarder kroner i juli. Det er en ?kning p? 375 millioner kroner, eller 8 prosent, sammenlignet med juli m?ned i fjor. Hittil i ?r er det eksportert sj?mat for 37,6 milliarder kroner, som er en ?kning p? 5,7 milliarder kroner, eller 18 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor.

Norge eksporterte sj?mat til en verdi av 4,9 milliarder kroner i juli. Det er en ?kning p? 375 millioner kroner, eller 8 prosent, sammenlignet med juli m?ned i fjor. Hittil i ?r er det eksportert sj?mat for 37,6 milliarder kroner, som er en ?kning p? 5,7 milliarder kroner, eller 18 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor.

– En ?kning i mengden eksportert laks og fortsatt h?y laksepris er hovedgrunnen til den ?kte eksportverdien for norsk sj?mat i juli. Gjennomsnittsprisen for norsk laks var i juli 40,60 kroner og det fortsatt sterk ettersp?rsel etter norsk i laks globalt, sier Christian Chramer, kommunikasjonsdirekt?r i Norges sj?matr?d.
Lakseeksporten mot nye h?yder
Det ble eksportert laks for 3,6 milliarder kroner i juli som er en ?kning p? 358 millioner kroner, eller 11 prosent, m?lt mot juli i fjor. Hittil i ?r er det eksportert laks for 25 milliarder kroner, som er en ?kning p? 4,5 milliarder kroner, eller 22 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor. Gjennomsnittsprisen for hel, fersk norsk laks var i juli m?ned 40,60 kroner mot 44,06 kroner i juli 2013. Som for foreg?ende m?ned er Polen og Frankrike de st?rste kj?perne av laks fra Norge.
?rreteksporten i juli kom p? 189 millioner kroner, som er en nedgang p? 24 millioner kroner, eller 11 prosent. Hittil i ?r er det eksportert ?rret for 1,4 milliarder kroner. Det er en ?kning p? 194 millioner kroner, eller 16 prosent, i forhold til samme periode i fjor. St?rste kj?pere av ?rret fra Norge er Russland og Japan.
Ned for sild og makrell
Eksporten av sild falt med 5 millioner kroner, eller 4 prosent, i juli til en samlet verdi av 126 millioner kroner. Hittil i ?r er det eksportert sild for 1,4 milliarder kroner, som er en nedgang p? 104 millioner kroner i forhold til 2013. Russland og Tyskland er de st?rste markedene for sild.
Makrell falt i juli med 20 millioner kroner til totalt 55 millioner kroner. Hittil i ?r har makrelleksporten ?kt med 243 millioner kroner til totalt 957 millioner kroner. For makrell er det Kina og Nigeria som er de viktigste markedene.
Vekst for klippfisk, ned for saltfisk
Klippfiskeksporten ?kte med 33 millioner kroner i juli til en samlet verdi p? 214 millioner kroner. Eksporten fordeler seg med 101 millioner kroner p? sei, 97 millioner p? torsk, mens de resterende fordeler seg p? lange, brosme og annen hvitfisk. Det st?rste klippfiskmarkedet for torsk er Portugal, mens Brasil er det viktigste markedet for klippfisk av sei.
Eksporten av saltfisk, inkludert filet, falt med 3 millioner kroner i juli og endte p? totalt 29 millioner kroner. 25 millioner kroner av dette er torsk. Portugal er det st?rste markedet for saltfisk.
Opp for fersk- og fryst torsk
Eksporten av fersk torsk fra fiskeri, inkludert filet, ?kte med 21 millioner kroner i juli til en total eksportverdi p? 52 millioner kroner. I juli falt eksporten av fryst torsk, inkludert filet, med 47 millioner kroner til totalt 135 millioner kroner. Av den ferske torsken g?r 99 prosent til EU. Av den fryste fordeler det seg med 71 prosent p? EU og 25 prosent p? Kina.

Norges sj?matr?d er sj?matn?ringens egen markedsf?ringsorganisasjon og investerer i ?r 468 millioner kroner i utvikling av markedene for norsk sj?mat. Sj?matr?det har sitt hovedkontor i Troms? og har kontor i tretten av Norges viktigste sj?matmarkeder. Sj?matn?ringen selv finansierer Sj?matr?dets virksomhet gjennom en lovp?lagt markedsavgift. Norges sj?matr?d er et statsaksjeselskap eid av N?rings- og fiskeridepartementet.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy