SE

Västsvenskt turism- och klimatarbete p? export

Tillsammans med Länsstyrelsen och Västarvet har Västra Götalandsregionen tagit fram och infört nya metoder för kulturturism. De nya modellerna för kvalitets- och klimatarbete har skapats inom ramen för EU-projektet CHARTS. Nästa vecka presenteras resultaten p? en europeisk konferens i Grekland.
– Kulturturism är en nyckelfr?ga för s?väl Västra Götaland som Europa. Därför är det glädjande att vi f?tt chansen att medverka i CHARTS-projektet. Det har inneburit tillg?ng till ledande europeisk kompetens inom omr?det men även att intresset har väckts internationellt för de metoder som vi bevisligen själva är väldigt duktiga p?, säger Tomas Olsson, projektledare för CHARTS i Sverige och regionutvecklare i Västra Götalandsregionen.
Västra Götalandsregionens kulturnämnd har varit en av 13 partnerregioner i CHARTS (Culture and Heritage Added value to Regional Policies for Tourism Sustainability), som sorterar bland EU:s Interreg IVC-projekt. Totalt har CHARTS en budget p? 1,8 miljoner euro och m?let är att alla partnerregioner ska implementera en framg?ngsrik metod som n?gon annan i projektet har utvecklat, samtidigt som man ska exportera en egen.
Kunskap fr?n Wales
För Västra Götalandsregionen har det handlat om att lära av Wales kunskap inom förebyggande arbete mot klimatförändring som kan hota kulturarv. Länsstyrelsen har varit en aktiv part i detta arbete. Samtidigt har andra regioner tagit till sig b?de en västsvensk kunskap om tillgänglighetsfr?gor inom kulturturism, men ocks? kvalitetsutveckling.
– I ett europeiskt perspektiv blir det tydligt att vi i Västra Götaland ligger l?ngt framme när det gäller kulturarv som är tillgängligt för alla. P? kvalitetsfronten har vi haft stor glädje av Bo Bergman, professor emeritus vid Chalmers, en ledande auktoritet inom kvalitetsfr?gor, säger Tomas Olsson p? Västra Götalandsregionens kultursekretariat.
Den metod som Bo Bergman utvecklat och som prövats p? flera av Västarvets museer bygger p? känslokartor där personal fortlöpande intervjuar besökare för att f? veta vilka delar av besöksupplevelsen som kan finputsas och förbättras. Efter de svenska framg?ngarna har metoden även prövats av kulturturismaktörer i Wales.
En prioriterad fr?ga
– EU-kommissionen prioriterar fr?gan om kvalitetsutveckling inom turism synnerligen högt. P? s? sätt ligger kunskapen helt rätt i tiden och jag bedömer att intresset är stort för v?r metod som vi kommer att demonstrera p? CHARTS-projektets slutkonferens som äger rum i Volos, Grekland, mellan den 13-14 september, säger Lars Nordström (FP), andre vice ordförande i Västra Götalandsregionens kulturnämnd.
Läs mer om CHARTS p? projektets hemsida. För en film om Västra Götalandsregionens arbete med kvalitetsutveckling inom kulturturism, se Youtube-kanalen VGRkultur.
P? denna länk hittar du det senaste nyhetsbrevet för CHARTS-projektet.

Västra Götalandsregionens kulturnämnd ansvarar för kultur och kulturutveckling med intresse för hela Västra Götaland. Genom m?lmedveten satsning och Sveriges största regionala kulturbudget har kulturen en självklar roll i samhällslivet.1000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Monika Johansson Docent   #Operation Pangea