SE

Västerbottens folkmängd ökar igen

2014-02-20 08:15 If Skadeförsäkring Idag presenteras en rapport om uppklaringen av bostadsinbrott. De regionala skillnaderna är stora. Fr?n Gotland där 19 procent blir uppklarade till Stockholms län där siffran bara är 3 procent. Slutsatsen är att det g?r att förbättra arbetssättet för att klara upp fler bostadsinbrott.

Idag presenteras en rapport om uppklaringen av bostadsinbrott. De regionala skillnaderna är stora. Fr?n Gotland där 19 procent blir uppklarade till Stockholms län där siffran bara är 3 procent. Slutsatsen är att det g?r att förbättra arbetssättet för att klara upp fler bostadsinbrott.
Nationella Brottsofferveckan p?g?r för fullt i Stockholm. Vid dagens seminarium där försäkringsbolaget If är värd presenteras en rapport om uppklaringen av bostadsinbrott. Varje ?r sker ungefär 20 000 bostadsinbrott i Sverige.
Stiftelsen Tryggare Sverige har tagit fram rapporten som visar att det är stora skillnader i uppklaringen av dessa brott. P? Gotland blir 19 procent personuppklarade, allts? att en gärningsperson grips, medan det i Stockholm bara är 3 procent som klaras upp.
? P? Gotland och i Norrbottens län är man uppenbarligen bättre p? att stoppa inbrottstjuvarna. Det finns goda exempel b?de i Sverige och internationellt för att öka uppklaringen. Polisen m?ste lära och använda de metoder som vi vet ger resultat, säger Göran Kellner, utredningschef p? If.
Bostadsinbrott är en form av vardagsbrott som Rikspolisstyrelsen har uttalat att de prioriterar. Den nya polisorganisationen kan vara ett sätt att samordna resurserna och arbeta mer enhetligt. Det kräver att Polisen tar tillvara de kunskaper och erfarenheter som finns.
– Rapporten visar att det g?r att arbeta effektivare mot bostadsinbrotten. Den l?ga uppklaringen i Sverige m?ste öka om inte tjuvarna ska betrakta inbrott som en riskfri verksamhet. Vi försäkringsbolag kan täcka det ekonomiska, men aldrig ersätta den trygghet som g?r förlorad när man drabbas av inbrott i sitt hem, säger Göran Kellner.
Tabell, personuppklaring av bostadsinbrott (län)
Gotland19 %
Norrbotten9 %
Jämtland7 %
Västerbotten6 %
Värmland6 %
Uppsala6 %
Gävleborg6 %
Örebro6 %
Västra Götaland6 %
Dalarna5 %
Västmanland5 %
Östergötland5 %
Halland5 %
Kalmar5 %
Västernorrland5 %
Blekinge5 %
Södermanland5 %
Sk?ne4 %
Kronoberg3 %
Jönköping3 %
Stockholm3 %
Hela landet4 %

För ytterligare information: Daniel Claesson, Pressansvarig If Sverige. Mobil: 076-634 59 19 E-post: [email protected]

Försäkringsbolaget If är Nordens ledande skadeförsäkringsbolag med cirka 3,6 miljoner kunder i Norden och Baltikum. Ifs premieinkomst uppgick ?r 2012 till drygt 40 miljarder svenska kronor och antalet anställda är 6 800. If ing?r i finanskoncernen Sampo Plc. If erbjuder bland annat bilförsäkring, hemförsäkring, företagsförsäkringar och personförsäkring.5000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy