SE

Väsbys ungdomar p? speed-date med kommunens politiker

Mer pengar till det militära försvaret gör varken till eller ifr?n för Sveriges säkerhet. Istället behövs rejäla satsningar p? civilt konfliktförebyggande och fredsbyggande, hävdar tv? expertrapporter som lanseras i samband med ett seminarium i ABF-huset i Stockholm p? onsdag.
– Att förebygga väpnad konflikt är b?de effektivare och billigare än Jas-plan och stridsgrupper, säger Lars Ingelstam, professor emeritus i teknik och social förändring och en av rapportförfattarna.
Den uppblossade försvarsdebatten har nästan uteslutande kretsat kring fr?gan om Sveriges militära kapacitet och hur länge landet skulle kunna st? emot ett militärt angrepp. Men säkerhetsbedömningarna pekar sedan länge p? att det inte finns n?got omedelbart militärt hot mot Sverige. I stället har nya allvarliga typer av hot växt fram de senaste ?rtiondena som speglar v?r globaliserade värld: it- och cyberhot, miljökonflikter, terrorism. Gemensamt för dessa är att ett traditionellt försvar har sv?rt att möta och hantera dem.
– Ökad militär förm?ga är inte det mest angelägna för att trygga säkerheten vare sig i Sveriges näromr?de eller i internationella kriser. Däremot behövs fler och bättre civila förtroendeskapande insatser, säger medförfattaren Anders Mellbourn, docent i statsvetenskap och tidigare direktör för Utrikespolitisk institutet.
Och alternativen finns, menar författarna. B?de myndigheter och organisationer i det civila samhället är väl förberedda för att ta ett större ansvar när det gäller kris- och konflikthantering, konfliktförebyggande och fredsbyggande. Det gäller s?väl länderna kring Östersjön som oroshärdar runt om i världen.
– Militär närvaro riskerar att trappa upp spänningar och bidrar till en ökad militarisering. Forskningen är överens om att förebyggande och fredsbyggande är bäst metod för att skapa h?llbar fred. Trots detta har väldigt lite satsats p? detta, säger Lars Ingelstam.
Författarna visar ocks? att det g?r att göra genomföra reformer redan under den kommande mandatperioden.
– Vi har arbetat fram ett förslag p? hur en förstärkning med en respektive tv? miljarder kronor till v?ldsförebyggande och fredsbyggande verksamheter kan se ut under den kommande mandatperioden.
Debatten om framtidens politik för fred och säkerhet är en brännhet fr?ga – särskilt under superval?ret 2014, ett ?r d? försvarsberedningen ocks? lägger fram sitt förslag inför det kommande försvarsbeslutet.
– Det är dags för en tyngdpunktsförskjutning inom svensk politik, att politiker tar förebyggande och fredsbyggande p? allvar och göra rejäla satsningar p? omr?det. Att fortsätta investera ensidigt p? militärt försvar är b?de dyrt och ineffektivt, och ?stadkommer ingenting alls för fred i en globaliserad värld.
_______________________________________________________________________
För kontakt:
Lars Ingelstam är forskare och författare. Han har lett Sekretariatet för framtidsstudier, är professor emeritus i teknik och social förändring vid Linköpings universitet och har en bakgrund som teknologie doktor, lärare och forskare i matematik vid KTH.
Tel: 070-578 22 57
Anders Mellbourn är journalist och docent i statsvetenskap. Han har varit direktör för Utrikespolitiska institutet och dessförinnan i 25 ?r medarbetare p? Dagens Nyheter, de sista ?ren som chefredaktör och ansvarig utgivare.
Tel: 070-535 98 07
_______________________________________________________________________
Lanseringen av Fred, säkerhet, försvar.
Tyngdpunktsförskjutning i svensk politik och Prislappar för fred och säkerhet sker i ABF-huset onsdagen den 19 februari klockan 18-20.
Förutom författarna Lars Ingelstam och Anders Mellbourn medverkar ocks?:
Hans Blix, fd utrikesminister, chef för IAEA och chef för FN:s vapeninspektörer i Irak,
KG Hammar, ärkebiskop emeritus,
?sa Romson, spr?krör (MP),
?sa Lindestam, ledamot i försvarsutskottet och i OSSE-delegationen (S),
Ulrik Nilsson, arbetande suppleant i utrikesutskottet (M).
20 februari h?lls ett seminarium i riksdagen, P? gränsen till fredsutbrott. Om behovet av tyngdpunktsförskjutning fr?n militär krishantering till civilt fredsbyggande, med inbjudan fr?n Sveriges kristna r?d, Kristdemokraterna och Miljöpartiet.
Medverkande är – förutom författarna – bland andra:
KG Hammar, Elisabeth Dahlin, Rädda Barnen, Ida Hennerdal, Equmenia, Therese Jönsson, Folke Bernadotteakademin.1300Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Alex Bergstr   #ICORN