SE

V?rg?rda har störst tillväxt i Sjuhärad – Färgelanda bäst i väst i ?rets Företagarkommun 2014

Det är i V?rg?rda som företagen g?r bäst i Sjuhärad. Det visar Företagarnas och UCs färska tillväxtmätning ?rets Företagarkommun. Kommunen hamnar p? plats fem i Västra Götaland och p? plats 49 i riket. Färgelanda har störst tillväxt i Västra Götaland (plats tre i riket).
? Undersökningen visar att även p? en liten ort kan företagen visa upp en otrolig utvecklingsmöjlighet, säger Maria Derner, regionchef för Företagarna Västra Götaland.
?rets Företagarkommun visar var i Sverige företagandet har utvecklats mest under det senaste ?ret. ? Fokus i olika rankingar av kommuners näringsliv är ofta vad politiken ?stadkommer för företagen. Vi vänder p? resonemanget och försöker istället belysa vad företagen ?stadkommer för kommunen och dess inv?nare i form av tillväxt, säger Maria Derner.
Sammantaget hamnar Västra Götaland p? plats sex av rikets 21 län, en tillbakag?ng fr?n
föreg?ende ?rs placering (femte plats). 2013 erbjöd liksom 2012 ingen vidare fart i den svenska ekonomin. Kreditvärdigheten har dock fortsatt att förbättras, trots den svagare konjunkturen.
I Sjuhärad
Öckerö bäst i mätningen Uth?llig tillväxtranking
För femte ?ret i rad hamnar Öckerö i topp i Västra Götaland i den ranking som mäter uth?llig tillväxt (plats fyra i riket).
? Det är en sak för företagen att lyfta sin kommun genom höga tillväxttal under ett givet ?r. Det är n?got helt annat att göra det ?r efter ?r, säger Maria Derner.
Tomas Petersson driver företaget Öckerö Marinmotor AB. Han förklarar Öckerös uth?lliga framg?ng:
? Vi verkar p? en liten ort, där man som företagare inte är anonym. Vi träffar v?ra kunder dagligen i olika sammanhang och m?ste vara trovärdiga i det vi gör. Därför m?ste vi h?lla en hög niv? p? företagandet och p? det vi levererar. Det präglar nog hela företagandet p? ön, avslutar Tomas Petersson.
För mer information, kontakta:
Maria Derner, regionchef Företagarna Västra Götaland
telefon: 070-775 84 60
Roland Sigbladh Marknadschef UC
telefon: 073-914 84 60
Bifogat finns rapporten ?rets Företagarkommun 2014 och ?FK uth?llig tillväxtranking 2014.

?rets Företagarkommun är ett gemensamt projekt mellan Företagarna och UC. Syftet är att uppmärksamma de kommuner där företagandet utvecklats bäst under det g?ngna ?ret och ?rets Företagarkommun bygger p? sex variabler. Fyra av dessa är relaterade till företagens omsättning och resultat. De övriga tv? avser antalet aktiebolag och deras kreditvärdighet. ?rstillväxten av dessa variabler rankas därefter fr?n högst till lägst. Dessa rankingpoäng summeras sedan i ett ovägt index. Ju lägre sammanlagda poäng desto högre placering f?r kommunen. Variablerna hämtas fr?n företagens bokslut. 2013 ?rs bokslut har jämförts med boksluten fr?n 2012.

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vi representerar över 70 000 företagare och har 260 lokalföreningar som utgör ett brett nätverk. V?ra medlemmar är företagare som äger sina egna företag eller som stöttar v?rt arbete.0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy