SE

Var tionde svensk är vegetarian

Var tionde svensk är vegetarian eller vegan, en ökning med 4 procentenheter p? fem ?r, enligt en opinionsundersökning fr?n Djurens Rätt/Demoskop. Störst andel vegetarianer och veganer finns i Sk?ne och i Storstockholmsomr?det. Undersökningen visade ocks? att intresset för att välja vegetarisk mat generellt har ökat.

I undersökningen, utförd av opinionsundersökningsföretaget Demoskop p? uppdrag av Djurens Rätt, svarade 6 % av de tillfr?gade att de var vegetarianer och 4 % att de var veganer. Var tionde svensk väljer allts? vego, en ökning med 4 procentenheter sedan undersökningen för fem ?r sedan.

Andelen vegetarianer och veganer är 10 % b?de bland kvinnor och män, ?ldermässigt finns den största andelen vegetarianer och veganer bland 15-24 ?ringar (17 %).

? Det är glädjande att siffrorna har ökat under de senaste fem ?ren, men jag hade blivit förv?nad om det inte skulle ha gjort det. Det ökade intresset för vegomat märks överallt, säger Gabriella Terneborg, konsumentansvarig p? Djurens Rätt.

Störst andel vegetarianer och veganer är det i Sk?ne (15 %) och i Storstockholmsomr?det (11 %). Det är ocks? i de regionerna som ökningen har varit som störst under de senaste fem ?ren. Det skiljer sig dock inte nämnvärt mellan storstadsomr?den (11 %), stadsomr?den (9 %) och landsbygden (10 %).

Av de som inte redan ?t vego uttryckte 37 % att deras intresse för att välja vegetariskt mat hade ökat under det senaste ?ret. Motsvarande siffra fr?n undersökningen fr?n 2009 var 26 %.

? Det ökande intresset märks tydligt när du g?r i livsmedelsbutikerna eller äter ute p? restaurang. Utbudet ökar hela tiden, och fler och fler kockar inser det viktiga i att servera bra vegorätter. Samtidigt framkommer det i undersökningen att ännu fler skulle välja vego om utbudet var bättre och mer lättillgängligt, säger Gabriella Terneborg.

Undersökningen genomfördes av opinionsundersökningsföretag Demoskop p? uppdrag av Djurens Rätt under perioden 25 februari till 5 mars. 1 000 telefonintervjuer genomfördes med personer fr?n 15 ?r och upp?t.

Kontakt

Gabriella Terneborg
Ansvarig för konsumentfr?gor, Djurens Rätt
[email protected]
08-555 914 06

Camilla Björkbom
Förbundsordförande, Djurens Rätt
070-649 20 41

Djurens Rätt är Sveriges största djurrätts- och djurskyddsorganisation med omkring 35 000 medlemmar. Vi är partipolitiskt obundna och arbetar för ett samhälle fritt fr?n djurförtryck. Djurens Rätts ekonomi är helt beroende av frivilliga bidrag.

1222100Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Kenya