SE

Var fjärde ung tänker dricka sig berusad p? Valborg

Nattkissare lider i det

Netdoktors upplysningskampanj: Nästan hälften söker inte v?rd
Det finns ett stort mörkertal kring vuxnas nattkissning (nokturi) och barns sängvätning (enures). Resultat fr?n Netdoktors p?g?ende upplysningskampanj visar att närmare hälften av dem som tvingas g? upp och kissa flera g?nger per natt, eller som har barn som kissar i sängen, undviker att söka läkarhjälp. M?nga känner inte till att nattkissning kan behandlas, och en del känner skam inför att ta upp problemet.
Delresultat fr?n Netdoktors upplysningskampanj, HarDuNattkissat.se, visar tydligt att nattkissning är ett vanligt förekommande problem. Kampanjen startade i januari 2013 och p?g?r under ?tta m?nader. Efter ungefär tre m?nader har kampanjen n?tt över 20 000 unika besökare, och över 5 000 personer har deltagit för att lära sig mer om nokturi och enures. Av dessa har närmare 3 000 personer svarat p? fr?gor om sina egna eller sitt barns problem med nattkissning.
Undersökningen visar att de flesta vuxna med nokturi är uppe och kissar tv?-tre g?nger varje natt. Den störda nattsömnen orsakar en rad problem. Över 75 procent uppger att de har sv?rt att somna om, och över 80 procent känner sig trötta p? dagen. Ungefär hälften anser att prestationen p? jobbet försämras och lika m?nga att nattkissandet p?verkar livskvaliteten negativt. Andra resultat fr?n undersökningen är att ungefär hälften med nokturi upplever försämrat minne, mindre t?lamod, försämrad koncentration, och likas? nedstämdhet och irritation.
? Det är viktigt att söka hjälp om man har de här problemen och inte bara tror att det tillhör stigande ?lder. Jag hoppas att upplysningskampanjen bidrar till att fler söker läkare, säger docent Aino Fianu Jonasson, gynekolog och överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Netdoktors expert p? nokturi.
Även föräldrar till sängvätande barn (enures) drar sig för att söka hjälp. Över 40 procent säger i undersökningen att de inte talat med läkare om barnets sängvätning. De flesta barnen i undersökningen är i ?ldrarna 5-9 ?r, men vissa barn är 10-12 ?r och n?gra över 13 ?r. Tv? tredjedelar av föräldrarna har uppgett att barnen kissar p? sig varje, eller nästan varje natt. En del barn har provat med kisslarm eller läkemedel, men över hälften har inte f?tt n?gon behandling alls. Sängvätningen p?verkar barnen negativt. Tv? tredjedelar har uppgett att deras barn känner skam över sängvätningen och närmare hälften vill helst inte sova borta.
? Det är mycket viktigt att föräldrar inte skuldbelägger barnet utan söker hjälp. Det finns välfungerande behandling för barn fr?n sex ?rs ?lder, säger Tryggve Neve?us, barnläkare vid njur- och urinva?gsenheten, Akademiska Barnsjukhuset i Uppsala och Netdoktors expert p? enures.
Mer information
För mer information, bilder eller intervjuer, välkommen att kontakta Ann-Charlotte Beckman, VD p? Netdoktor.se, tel: 08-545 158 71, 070-954 78 60, e-post: [email protected]
Fakta om nokturi
Nokturi är ett tillst?nd där man vaknar en eller flera g?nger p? natten för att kissa.
Den ökade nattliga urinproduktionen och urinbl?sans kapacitet att lagra urin eller en kombination av dessa är de vanligaste orsakerna till nokturi.
Drabbar b?de kvinnor och män i alla ?ldrar, och ökar med stigande ?lder. Mer än hälften av alla över 50 ?r har nokturi.
En av de vanligaste orsakerna till störd nattsömn.
?tta av tio med nokturi har nattlig överproduktion av urin, s? kallad nattlig polyuri.
Beror oftast p? för l?ga halter av hormonet vasopressin, som är kroppens naturliga sätt att minska urinmängden p? natten, s? vi f?r sova ostört.
Bör utredas av allmänläkare.
Om nokturin beror p? nattlig polyuri kan man överväga behandling med desmopressin, ett hormon som är snarlikt det kroppsegna hormonet vasopressin och som minskar urinmängderna p? natten.
Fakta om enures

A to już wiesz?  Nu är nomineringarna till ServiceScore 2014 klara!

Enures, eller sängvätning, föreligger när barnet regelbundet kissar i sängen p? natten fr?n fem ?rs ?lder.
Drabbar 5-10 procent av alla l?gstadiebarn, och 2-3 procent av barn upp i ton?ren. N?got vanligare bland pojkar. Ärftliga samband finns.
Barn med enures är ofta sv?ra att väcka p? natten, har ofta njurar som bildar för mycket urin p? natten, och/eller har en urinbl?sa som har för lätt att dra ihop sig.
Det är mycket viktigt att inte skuldbelägga barnet. Föräldrar m?ste aktivt förklara för barnet att sängvätningen inte är hans eller hennes fel.
Kan behandlas med enureslarm, en detektor som utlöser en ljudsignal s? fort barnet kissar p? sig.
Kan även behandlas med desmopressin, ett läkemedel som är snarlikt ett kroppseget hormon som minskar urinmängderna p? natten.
Aktiv behandling med enureslarm eller desmopressin är aktuellt fr?n sex ?rs ?lder.
HarDuNattkissat.se
P? www.HarDuNattkissat.se kan man öka sina kunskaper om nokturi och enures och om vilken hjälp som finns att f?.
Kampanjen omfattar ett kunskapstest samt ett antal informationsmejl till intresserade deltagare, och syftar till att f? fram mer kunskap om hur vanligt det är med nokturi och enures. Allt material har producerats av Netdoktor i samarbete med företagets medicinska experter p? omr?det.
Kampanjen p?g?r till september 2013. Den stöds av ett ovillkorat ekonomiskt bidrag fr?n Ferring Läkemedel AB.

Bli ett fan av Netdoktor p? Facebook
Följ Netdoktor p? Twitter
Läs Netdoktors blogg
Fakta om Netdoktor
Netdoktor.se är Sveriges ledande hälsoportal med 500 000 besök varje m?nad och omkring 60 000 medlemmar. Bakom Netdoktor.se st?r ett redaktionellt team av Sveriges ledande läkare, journalister och webbutvecklare som besvarar medlemmarnas fr?gor och erbjuder hälsonyheter, fakta och erfarenhetsutbyte via forum och bloggar. Det redaktionella materialet är under oberoende kontroll av Netdoktor och dess medicinska experter. Netdoktor driver även NetdoktorPro ? medicinskt verktyg för läkare.
Netdoktor.se AB, som äger och driver Netdoktor.se och NetdoktorPro.se, har sitt säte p? Holländargatan 22 i Stockholm och drivs av dess grundare sedan 2002. 2010 gick mediekoncernen Bonnier via investmentbolaget B Media Invest in som delägare i företaget.

A to już wiesz?  Pressinbjudan: Högaktuell Googleforskare till Hudiksvall

Bifogade filer
5200Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy