SE

Var fjärde kan tänka sig använda tillhygge mot inkräktare

Enligt en undersökning fr?n försäkringsbolaget If är var fjärde svensk beredd att ha vapen eller tillhygge hemma för att freda sig fr?n inkräktare. Resultatet visar att m?nga känner sig otrygga och inte litar helt p? polisen. Det inträffar runt 20 000 bostadsinbrott varje ?r. Endast en liten del klaras upp.
Enligt en färsk undersökning som If l?tit göra är tv? av tre villiga att själva täcka upp för polisen i sitt näromr?de. Grannsamverkan och nattvandringar tilltalar flertalet av de svarande.
M?nga förordar även mer handgripliga metoder. Var fjärde person, 24 procent, kan tänka sig att ha vapen eller tillhygge hemma för att försvara sig mot inkräktare. 13 procent är beredda att g? med i ett medborgargarde. Resultatet visar p? en stor otrygghet och bristande tillit till polisens förm?ga att bekämpa brottsligheten.
– Människor vill känna sig trygga i sina hem. När inbrotten stadigt ökar och ligorna blir allt mer hänsynslösa s? blir människor oroliga. Att ta saken i egna händer är sällan det bästa motmedlet, men det pekar p? hur allvarligt detta är, säger Göran Kellner, utredningschef p? If.
Varje ?r inträffar runt 20 000 bostadsinbrott enligt Br? och trenden är att de ökar. Endast fyra procent av inbrotten klaras upp. Det gör att tjuvarna ser detta som ett relativt riskfritt brott.
– Polisen behöver jobba h?rdare p? att klara upp de här brotten. Att r?ka ut för inbrott i sitt hem är mer än bara en ekonomisk förlust. Det är ett intr?ng i det privata som ofta tar väldigt l?ng tid att komma över. Jag först?r att människor vill freda sitt hem och näromr?de. Fast ansvaret m?ste alltid ligga p? polisen i första hand, säger Göran Kellner.
Undersökningen:
Skulle du vara beredd att täcka upp för polisen genom n?got av följande? (Flera svar möjliga)
G? med i grannsamverkan53 %
G? med i nattvandringar i ditt näromr?de28 %
Ha vapen eller tillhygge hemma för att kunna försvara dig mot inkräktare24 %
Betala vaktbolag15 %
G? med i medborgargarde13 %
Vet ej15 %
Nej17 %

Undersökningen genomfördes av YouGov i februari/mars 2014 med 3 591 svarande.

För ytterligare information: Daniel Claesson, Pressansvarig If Sverige. Mobil: 076-634 59 19 E-post: [email protected]

Försäkringsbolaget If är Nordens ledande skadeförsäkringsbolag med cirka 3,6 miljoner kunder i Norden och Baltikum. Ifs premieinkomst uppgick ?r 2013 till drygt 40 miljarder svenska kronor och antalet anställda är 6 800. If ing?r i finanskoncernen Sampo Plc. If erbjuder bland annat bilförsäkring, hemförsäkring, företagsförsäkringar och personförsäkring.1000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy