SE

Var finns pengarna och makten över kulturen?

Att vara attraktiv som arbetsgivare blir allt viktigare för företag i jakten p? nyutexaminerade toppstudenter. B?de kunskap om företaget och personliga anknytningar har betydelse när studenterna väljer sin drömarbetsplats.
Handelshögskolan i Stockholm arbetar aktivt med att stärka banden mellan studenter och näringsliv, bland annat genom sitt Partnerprogram där b?da parter f?r ett förspr?ng i framtida rekryteringsprocesser.
Man skulle kunna tro att konjunkturen har en tydlig inverkan p? valet av arbetsgivare när Handelshögskolans studenter listar de mest attraktiva företagen. Men s? är inte fallet visar Handelshög­skolans Image Barometer 2012.
Valet av potentiell arbetsgivare baseras främst p? hur starkt före­tagets varumärke är i studenternas ögon, och d? framförallt vad de har att erbjuda studenterna. Det är annars vanligt att i rekryteringsannonser fokusera p? vad man som arbetsgivare vill ha av den som söker jobb.
De fem populäraste arbetsgivarna bland studenterna vid Handelshögskolan i Stockholm:
1. McKinsey & Company
2. The Boston Consulting Group
3. H&M Hennes & Mauritz och Bain & Company
5. Google
Resultatet visar tydligt vikten av employer branding ? konsten att attrahera och beh?lla talanger genom att skapa ett starkt varumärke. De arbetsgivare som redan tidigt i utbildningen jobbat aktivt med att l?ta studenter lära känna företaget och vad det har att erbjuda lyckas bäst med att skapa en relation till eftertraktade Handelsstudenter och blir därmed ocks? att bli mest attraktiva som arbetsgivare.
Det är därför ingen överraskning att de företag som arbetar tätt med Handelshögskolan genom dess Partnerprogram hamnar i topp p? listan över de populäraste arbetsgivarna, och att Partnerföretaget McKinsey & Company för trettonde ?ret i rad hamnar allra högst upp p? prispallen.
? Handelshögskolans styrka ligger i v?r unika integration av företag och näringsliv i utbildningen, vilket ger studenterna b?de personliga relationer till potentiella framtida kollegor och konkret inblick i företagens verksamhet. McKinsey?s kontinuerliga närvaro och skicklighet i att kommu­ni­cera karriär och personliga utvecklingsmöjligheter inom företaget, dess kultur, förm?ner med mera har hittills gjort sv?rslagna, säger Professor Richard Wahlund, och fortsätter: ?Men det är bara för andra att ta efter!
Partnerföretagen för en löpande dialog med Handelshögskolans studenter och fakultet för att kontinuerligt p?verka inneh?llet i utbildningen och säkerställa att verksamheten förankras i arbetsmark­nadens kommande behov. Dessa ständiga impulser fr?n näringslivet ger b?de tillfälle för företagen att marknadsföra och positionera sig, och att bygga allt vassare utbildning och studenter vid Handels­högskolan.
The Stockholm School of Economics Employer Image Barometer har sedan 1990 ?rligen genom­förts exklusivt för Handelshögskolans Partnerföretag för att ranka Handelshögskolans studenters framtida drömarbetsgivare, olika branschers attraktivitet, länder de helst vill arbeta i, anställnings- och arbetsformer, intresset för eget företagande samt att finna förklaringar till detta. Undersökning­en och dess metod har tagits fram av Professor Richard Wahlund och genomförs p? uppdrag av andelshögskolans Corporate and Donor Relations.
Vid publicering av information som rör the Stockholm School of Economics Employer Image Barometer ska Handelshögskolan i Stockholm anges som källa.
Vid ytterligare fr?gor är du välkommen att kontakta oss:
Professor Richard Wahlund
Familjen Bonniers professur i företagsekonomi med inriktning p? media
Handelshögskolan i Stockholm
Telefon: +46-8-736 95 80
E-post: [email protected]
Love Centerwall
Acting Executive Director
Corporate and Donor Relations
Handelshögskolan i Stockholm
Telefon: +46-8-736 90 74
E-post: [email protected]
Handelshögskolan i Stockholm (Stockholm School of Economics, SSE) är en av de ledande handelshögskolorna i Europa. Handelshögskolan har en stark internationell position med representation i Lettland och Ryssland och erbjuder kandidat, master- och MBA-program, liksom forskarutbildning och executive education. Dessutom bedrivs världsledande forskning inom omr?den som national-, finansiell- och företagsekonomi. Handelshögskolan är certifierad av EQUIS (European Quality Improvement System), som garanterar att undervisning s?väl som forskning h?ller högsta internationella klass, och är ocks? Sveriges representant i CEMS (The Global Alliance in Management Education).

Stockholm School of Economics . Sveavägen 65 . Box 6501. SE-113 83 Stockholm . Sweden . Phone +46 8 736 90 00 . www.hhs.se1350Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #AB   #Adina Pierrou   #Carlsson Bokf   #Margret Lepp