SE

Var finns finansministerns noggranna beräkningar och bedömningar av alkoholskattehöjningen?

Imorgon offentliggör regeringen sin v?rbudget. Med stor sannolikhet kommer en del nyheter att presenteras. Däremot är förslaget om att höja alkoholskatterna redan aviserade. Redan efter det att skatterna p? alkohol höjdes vid ?rsskiftet 2014, med 7% p? öl och vin respektive 1% p? sprit, förklarade finansministern i mitten av februari att en ny höjning var att vänta. Men vad är beräkningarna bakom detta?
Dessa succesiva förslag p? skattehöjningar fr?n Anders Borg ger oss anledning att erinra om hur förslaget att införa skattehöjningen vid ?rsskiftet presenterades av finansministern och folkhälsoministern i höstas. I TV4 Nyheterna den 30 augusti menar exempelvis Anders Borg att ?vi gör ju noggranna beräkningar och noggranna bedömningar? i diskussionerna om att höja alkoholskatterna och att det är dessa bedömningar som leder fram till den aktuella höjningen. Tv? veckor senare i samma nyhetskanal menar folkhälsominister Maria Larsson att den aktuella höjningen är “precis avvägd efter de förutsättningar som r?der”… “V?r bedömning är att det inte ska leda till en ökad smuggling” (TV4 Nyheterna 14 september).
– Vad har hänt sedan finansministerns s? noggranna bedömning i höstas av hur mycket skatterna kan höjas utan att det överg?r till illegal införsel och oregistrerad konsumtion, säger Erika Nylander, vd för Sprit & Vinleverantörsföreningen.
– Har finansministern l?tit utreda effekterna av nya skatteniv?er? I s? fall vore det bra om han redovisade dessa. Om inte n?gra nya beräkningar har gjorts s? är det alarmerande att b?de finansministern och folkhälsoministern uttalar sig p? s?dant lättvindigt sätt i en s? pass allvarlig fr?ga som den illegala handeln med alkohol är för oss inom näringen, menar Cecilia Giertta, vd för Sveriges Bryggerier, som efterlyser information om det nya läget som uppkommit.
– Nyligen har forskarna vid HUI (Handelns utredningsinstitut) ifr?gasatt huruvida de nya skattehöjningarna som finansministern har presenterat kommer att ge de skatteintäkter som regeringen hoppas p?, säger Cecilia Giertta, vd för Sveriges Bryggerier. HUI menar att finansdepartementet har missbedömt skatteintäkten p? ca 250 miljoner kronor. Även här har inte finansminister gett n?got besked alls vare sig till v?ra politiker eller till branschen. Det är dags att ta bladet fr?n munnen. Med fem m?nader kvar till valet är det kanske dags för finansministern att ta fr?gan p? allvar, menar Erika Nylander, vd för Sprit och Vinleverantörersföreningen
– Det är bara n?gra m?nader sedan regeringen höjde alkoholskatten utan att n?gon konsekvensanalys har redovisats. Att regeringen p? detta nu vill höja skatterna ytterligare skickar signalen att den illegala handeln inte är n?got problem. Men det är inte vad tullen och polisen säger till oss, säger Erika Nylander och pekar p? senaste tidens rapporteringar om spritbussar och vodkabilar. Nu handlar det om att finansdepartementet redovisar hur man har räknat fram de önskade skatteeffekterna av att höja alkoholskatterna, avslutar Cecilia Giertta, vd för Sveriges Bryggerier.
Länk till nyhetsinslag;
http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/stark-kritik-mot-h%C3%B6jd-alkoholskatt-2431859
http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/alkoholskatten-h%C3%B6js-i-h%C3%B6stbudgeten-2441620
Kontakt:
Erika Nylander, vd SVL 08 – 762 76 25
Cecilia Gierttta, vd Sveriges Bryggerier 08 – 762 65 50

Sprit & Vinleverantörsföreningen, SVL, är en branschorganisation för svenska importörer och tillverkare av sprit och vin.
SVL bildades 1998 och best?r av medlemsföretag som representerar över 90 % av den legala vin- och spritmarknaden i Sverige. SVL:s medlemsföretag säljer sina produkter till Systembolaget och företag som har serveringstillst?nd.
SVL är medlemsföretagens spr?krör i gemensamma fr?gor, exempelvis alkoholpolitik samt relationerna till Systembolaget. SVL har även under flera ?r arbetat aktivt med fr?gor knutna till en sund dryckeskultur och hur medlemmarnas produkter konsumeras0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Christoffer Svanberg   #ICA   #Kontakta Anders   #Skellefte Kraft