SE

Vänsterpartiets förslag för statlig skola i linje med LR

2014-06-03 13:18 Lärarnas Riksförbund Vänsterpartiet föresl?r idag en modell för en statlig finansiering av skolan. Detta ligger i linje med vad Lärarnas Riksförbund tidigare föreslagit.

Vänsterpartiet föresl?r idag en modell för en statlig finansiering av skolan. Detta ligger i linje med vad Lärarnas Riksförbund tidigare föreslagit.
– Det är en modell vi känner igen. Att vänsterpartiet förordar denna modell är bara att välkomna. Fler partier borde kunna skriva under p? detta. Skolan är en nationell angelägenhet och det borde vara självklart med en nationell finansiering. Att staten tar ansvar för skolans ekonomi är en mer l?ngsiktig lösning och gör att skolorna inte blir beroende av kommunernas, m?nga g?nger, h?rt ansträngda ekonomiska situation. Det vore bra för alla inblandade. Även för kommunerna, säger Bo Jansson.
Med ett nationellt huvudansvar för skolan ökar likvärdigheten och ger alla elever chansen att f? en bra utbildning oavsett var i landet man bor eller vilken skola man g?r i. Med ett uppdrag riktat direkt till lärare och rektorer blir dessutom ansvarsutkrävandet tydligare. Lärarnas Riksförbund har själva tagit fram en rapport med en nationell finansieringsmodell för en mer likvärdig skola. Ett nationellt statligt ansvar för hela skolväsendet är nu det vänsterpartiet föresl?r.
?terinvestera vinsten i verksamheten
Det är en paroll vi hört m?nga g?nger. Att man vill ?terinvestera skattepengarna i skolan, istället för att ta ut vinst. Fr?gan är om det räcker att bara sl? fast detta. Vi ser idag verksamheter som g?r med överskott trots kunskapsresultat som försämras ?r efter ?r och d?liga löner och villkor för lärarna, menar Bo Jansson.
Ig?r gick Ibrahim Baylan (S) och Magdalena Andersson (S) ut i debattartikel i GP och ville ha slut p? ?vinstjakten? och accepterar inte längre att vinstsyftande skolor skär ner p? antalet lärare för att kunna ta ut vinst. Men de svarar egentligen inte p? fr?gan vad som ska till för att de vinstdrivande företagen ska sluta med ?vinstjakten?.
Lärarnas Riksförbund efterfr?gar konkreta förslag.
– Jag tror att alla politiker m?ste ta fr?gan p? allvar. Det är inte acceptabelt att skattepengar som är avsedda för skolan, inte kommer skolan till del. Det kan idag gälla b?de kommunala och enskilt drivna skolor. Där m?ste politikerna komma överens om en l?ngsiktigt h?llbar lösning, säger Bo Jansson.
För kommentarer: Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 61
För upplysningar:
Frida Ekberg, pressansvarig Lärarnas Riksförbund, 070-273 15 55
Lärarnas Riksförbund är det akademiska förbundet som enbart organiserar behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Med snart 90 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.

Lärarnas Riksförbund är det akademiska förbundet som enbart organiserar behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Med snart 90 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy