SE

Välkommen till v?ra seminarier i Almedalen!

2014-06-26 08:00 Stockholm International Water Institute (SIWI) Swedish Water House organiserar i ?r tre seminarier under Almedalen, där högaktuella vattenrelaterade ämnen kommer att diskuteras. Vatten och läkemedel, h?llbar konsumtion, och vatten som finansiell risk är ?rets teman. Varmt välkommen!

Swedish Water House organiserar i ?r tre seminarier under Almedalen, där högaktuella vattenrelaterade ämnen kommer att diskuteras. Du kan läsa mer om varje seminarium nedan.
Vatten och läkemedel ? lösningar för ett växande miljöproblem?
M?ndag 30 juni, 10:45?12:30 | Wisby Strand Congress och Event, plats “Vall”, Donnersgatan 2
Läkemedelsrester i naturen har blivit alltmer uppmärksammat runtom i världen s?som i Sverige. Vad behövs för att minimera risker fr?n läkemedelsrester i vattnet? Finns miljövänligare läkemedel? Kan h?rdare miljökrav i produktionsländer eller grön upphandling hjälpa? Hur mycket driver regeringen p??
Medverkande: Bengt Mattson, Pfizer/Forskande Läkemedelsföretagen, Cecilia de Pedro, Konsult, Berndt Björlenius, KTH, Charlotte Unger, MistraPharma/Läkemedelsverket, Annika Svedberg, Apotek Hjärtat och Jerker Forssell, Miljödepartementet.
Nej tack, jag är nöjd med min tjock-TV!
? Är nöjda människor farliga för samhällsekonomin?
Torsdag 3 juli, 10:30-12:15 | Teaterskeppet, Kajplats 10, Visby hamn

Behöver ansvaret för omställning till ett grönt samhälle förflyttas fr?n individniv? till politiken? Hur säkrar vi mänsklig välfärd utan att kompromissa med planetens gränser? Behövs politiska ?tgärder för att skapa förändring? Är ungdomar och näringsliv beredda att ta ansvar för miljön?
Medverkande: Spoken Word, Dramaten, Johan Kuylenstierna, SEI, H?kan Wirtén, WWF, Torgny Holmgren, SIWI, Johan Ehrenberg, ETC, Sandro Scocco, Arena Idé, Felix Ockborn, H&M, Dennys Bello, WWFs ungdomsr?d, Emma Ihre, Finansdepartementet, ?sa Coenraads (M), Martin ?dahl (C), Matilda Ernkrans (S), Ulla Andersson (V), Helena Leander (Mp).

Seminariet arrangeras tillsammans med SEI och WWF.
Vatten som finansiell risk ? en fr?ga som fler borde ta p? allvar
Torsdag 3 juli, 17:00-17:45 | Miljöaktuellts arena p? Gotlands Museum, Strandgatan 14Tillg?ngen till vatten är den tredje mest sannolika risken enligt World Economic Forum. Vilket ansvar tar företagen och investerarna? Risker kan utgöra möjligheter för företag och investerare som proaktivt svarar p? utmaningen som den globala vattenbristen innebär.

Medverkande: Carina Lundberg Markow, Folksam, Emma Ihre, Finansdepartementet, Helena Helmersson, H&M, Helena Leander, Miljöpartiet, Jonas Ahlén, SPP/Storebrand och Viveka Risberg, Swedwatch.
Varmt välkomna till v?ra Almedalsseminarier!

Swedish Water House är en mötesplats för innovativt tänkande kring vattenrelaterade fr?gor, kunskapsutbyte och policyutveckling. Varje ?r organiserar Swedish Water House seminarier och workshops inom vatten och utvecklingsfr?gor. Swedish Water House hjälper ocks? svenska organisationer att arrangera seminarier och att delta i internationella möten.0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy