SE

Välkommen till Hyresgästföreningens arrangemang i Almedalen

2014-06-19 11:24 Hyresgästföreningen Hyresgästföreningen kommer även i ?r att ha ett tält p? Cramérgatan i Visby under Almedalsveckan. Där kommer du kunna skicka vykort till politiker för att p?minna om behovet av fler bostäder, ta del av v?ra digitala aktiviteter, f? matnyttigt material om bostadspolitik och träffa medlemmar som mer än gärna diskuterar bostadsfr?gor! Hyresgästföreningen kommer även att arrangera tre seminarier.

Hyresgästföreningen kommer även i ?r att ha ett tält p? Cramérgatan i Visby under Almedalsveckan, fr?n söndag 29 juni till fredag 4 juli.
Där kommer du bland annat att kunna skicka vykort ? digitalt och med snigelpost ? till politiker för att p?minna om behovet av fler bostäder, ta del av v?ra digitala aktiviteter via flerhem.nu, f? matnyttigt material om bostadspolitik men framför allt träffa glada och kunniga medlemmar i Hyresgästföreningen som mer än gärna diskuterar bostadsfr?gor med dig!
Hyresgästföreningen kommer även att arrangera tre seminarier under veckan.
S? bygger vi bort segregationen i Göteborg
Tid: M?ndag 30 juni kl 10.00-12.00
Plats: Hörsalen, Donnerska Huset, Donners plats 1
Göteborg är en segregerad stad, samtidigt som det i centrala och attraktiva lägen byggs främst för hush?ll med höga inkomster vilket ökar segregationen. Varför sker det och vad kan vi göra ?t det? Välkommen att delta i ett samtal kring lösningarna. Till v?r hjälp har vi en panel av sakkunniga.
Medverkande:
Björn Siesjö, stadsarkitekt Göteborg Stad
Rickard Stark, Creative Director Okidoki arkitekter
Nazem Tahvilzadeh, fil dr Offentlig förvaltning, KTH
Maria Eriksson, skribent/chefredaktör Timbro/Svensk Tidskrift
Anna Lönn Lundbäck, regionchef Hyresgästföreningen Region Västra Sverige
Lotta Jaensson, bostadspolitisk expert Riksbyggen
Martin Johansson, Affärschef för Göteborgsregionen BoKlok
Moderator: Emma Knyckare, Sveriges Radio P3
Arr: Hyresgästföreningen region Västra Sverige

Kampen om hyran – Ett samtal om den svenska hyresmodellen
Tid: M?ndag 30 juni kl 13.00-15.00
Plats: Hörsalen, Donnerska Huset, Donners plats 1
Den svenska hyresmodellen debatteras idag flitigt och krav p? reformer förs fram. Trots det finns ett stort politiskt stöd för modellen samtidigt som en rad myter och fördomar frodas i debatten.
Hyresgästföreningen vill belysa hur hyresmodellen fungerar, vilka styrkor och svagheter som finns och krossa fördomar. Seminariet inleds med en kort beskrivning av den svenska modellens bakgrund, teori och praktik och en internationell jämförelse.
Sedan följer ett spännande samtal om bostadspolitik, bostadsbrist och vad som krävs för ett ökat byggande.
Medverkande:
Charlotta Lundström, pressansvarig SABO
P-G Nyström, förbundsjurist Hyresgästföreningen
Pär Svanberg, förhandlingschef Hyresgästföreningen
Panel:
Charlotta Lundström, pressansvarig SABO
Adam Cocozza, vd Botrygg
Nima Sanandaji, teknologie doktor, författare och debattör
Per Sandberg, förvaltningschef i Växjö kommun, Föreningen Sveriges Socialchefer
Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen
Moderator: Barbro Engman, tidigare förbundsordförande Hyresgästföreningen
Arr: Hyresgästföreningens riksförbund

A to już wiesz?  Europa ler, Amerika hälsar och Sydamerika säljer - Sverige bland de sämsta i världen p? merförsäljning

Bostäder ? nyckeln till Stockholms framg?ng
Tid: Onsdag 2 juli kl 11.00-13.00
Plats: Biostaden Borgen, Salong 4, Hästgatan 24
Stockholm attraherar b?de internationellt och nationellt men attraktionskraften hotas av akut bostadsbrist, framför allt brist p? hyresrätter. Bostäder är en förutsättning för tillväxten, jobben och välfärden. Hur ska Stockholm bli en modern, dynamisk region som st?r sig i internationell konkurrens?
Program:
11.00 Inledning 11.10 Framtidens stockholmare 11.20 Stockholms attraktionskraft 11.30 Hur tar politikerna ansvar för Stockholms utveckling? 12.00 Hur kommer Stockholm att st? sig i internationell konkurrens? 12.20 Avslutning
Medverkande:
Daniel Lindén, Kairos Future
Jan Sturesson, PwC
Nina Lundström, riksdagsledamot Folkpartiet
Veronica Palm, riksdagsledamot Socialdemokraterna
Per Ankersjö, borgarr?d Stockholm Centerpartiet
Daniel Helldén, oppositionsborgarr?d Stockholm Miljöpartiet
Cecilia Löfgreen, kommunstyrelsens ordförande Järfälla Moderaterna
Jonas Nygren, kommunstyrelsens ordförande Sundbyberg Socialdemokraterna
Annika Winsth, Nordea
Göran Cars, KTH
Mikael Karlsson, Naturskyddsföreningen
Jerker Söderlind, Stadsliv AB
Arr: Hyresgästföreningen region Stockholm
För mer information, kontakta:
Anna Wennerstrand pressansvarig Hyresgästföreningen 076-798 08 74
Erik Normark Hyresgästföreningen region Västra Sverige 0703-61 90 15
Henrik Ludvigsson Hyresgästföreningen region Stockholm 072-589 38 8908-507 06 201

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hush?ll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. V?rt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.
Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som s? vill – vi företräder nio av tio hyreshush?ll. Varje ?r vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att f? r?d och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Cirka 13.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda.24900Skicka som e-post
Share this

A to już wiesz?  Sankt Petri församling dyrast i hela Malmö

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy