SE

Valet kan vinnas eller förloras i Sk?ne!

I februari minskade registreringen av nya företag med 6,3 procent jämfört med motsvarande m?nad i fjol. Sedan början p? ?ret ligger minskningen p? 3,3 procent. Det visar statistik som ekonomiföretaget Visma sammanställt fr?n Bolagsverket.

5 653 nya företag registrerades i februari 2014 mot 6 035 i februari ?ret innan. Aktiebolagen, som numera svarar för 75 procent av nyföretagandet, st?r för en mindre tillbakag?ng än övriga företagsformer och minskade med 3,4 procent ? fr?n 3 728 i februari 2013 till 3 602 i februari i ?r.
Nyregistreringarna ökade i sex av länen och minskade i mer eller mindre stor grad i 14 län. Den största ökningen under februari svarade Halland för med ett plus p? 8,4 procent. Den största minskningen noteras för Kronobergs län med ett minus p? 30,9 procent.
Färre avregistreringar
Trenden fr?n förra ?ret att färre företag avregistreras st?r sig. De b?da första m?naderna i ?r har avregistreringarna minskat med 5,7 procent. Nettotillskottet av nya företag är därmed bara 90 färre än i fjol.
En annan tydlig trend är att alltfler väljer aktiebolag som form för sitt företagande. Förändringen började 2010 när kravet p? aktiekapitalets storlek halverades och revisionsplikten i mindre bolag avskaffades.
? Fr?n ett läge där ungefär lika m?nga valde aktiebolag som enskild firma när de registrerade sig hos Bolagsverket är andelen aktiebolag nu uppe i 75 procent. Uppenbarligen föredrar nya företag att driva aktiebolag före enskild verksamhet, där den personliga risken är större. Tv? bra regelförändringar med andra ord, säger Rolf Dahlberg vd för Visma Spcs.
Undersökning p?g?r
Visma gör just nu en undersökning för att kartlägga intresset för aktiebolag bland dem som redan driver företag. Resultatet presenteras i morgon, onsdag.
I nyföretagandet räknas de fyra vanligaste företagsformerna; aktiebolag, enskild näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag. M?nga enskilda näringsidkare är enbart registrerade hos Skatteverket och finns d? inte med i Bolagsverkets statistik. De tre storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö svarar tillsammans för cirka en tredjedel av nyregistreringarna.
Bilaga: Länsvis statistik över nyföretagandet i februari 2014.
För mer information, kontakta
Lars Fredell, pressansvarig hos Visma, 0708-39 69 25

Visma gör verksamheter mer effektiva, genom att leverera programvara, outsourcingtjänster, inköpslösningar, inkassotjänster, butiksdatalösningar samt IT-relaterad utveckling och konsultverksamhet. Vi förenklar och automatiserar verksamhetsprocesser b?de inom privat och offentlig sektor. 340 000 nordeuropeiska kunder använder v?ra produkter och tjänster, och ytterligare 330 000 använder oss som hostingpartner. Vi är 5 600 anställda och omsatte 6 500 miljoner norska kronor 2013.1000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Cecilia Reuterberg   #Cykelstaden Alings   #Daniel Filipsson