SE

Utvidgat rot-avdrag gynnar byggandet av hyresrätter

I Universitetskanslersämbetets granskning av landets utbildningar i idéhistoria f?r Södertörns högskolas kandidat- och magisterutbildningar omdömet hög kvalitet. Södertörns högskola har hittills i granskningarna visat p? en hög och jämn kvalitet p? sina utbildningar, med ett av de bästa resultaten i landet när man ser till andelen utbildningar med hög eller mycket hög kvalitet.
Universitetskanslersämbetet (UK-ä) har nu granskat alla landets högskoleutbildningar i idéhistoria och utbildningen vid Södertörns högskola f?r omdömet hög kvalitet b?de p? kandidat- och magisterniv?. P? grundniv? är fem lärosäten i landet granskade och p? avancerad niv? granskades tre. Att Södertörns högskola kan erbjuda en högkvalitativ utbildning i idéhistoria p? alla niv?er är resultatet av ett systematiskt arbete inom kollegiet.
? Vi har arbetat konsekvent med att utveckla ämnet idéhistoria s? att man ska kunna läsa kandidatutbildning, magisterutbildning och även forskarutbildning här p? Södertörns högskola. Att vi granskats p? b?de kandidat- och magisterniv? och h?ller hög kvalitet p? b?da, visar att vi st?r oss bra nationellt, säger Crister Skoglund, lektor i idéhistoria vid Södertörns högskola. Att vi f?tt ett s? gott omdöme är heller ingen eng?ngsföreteelse, fortsätter han. Även när vi för ett par ?r sedan granskades för rätten att ge forskarutbildning fick vi mycket goda vitsord.
? Södertörns högskola visar ?ter att vi har en högkvalitativ humanistisk miljö, och där intar idéhistoria en central position, säger Martin Wottle, prefekt vid institutioner för historia och samtidsstudier.
Sedan flera terminer tillbaka bedrivs ett omfattande kvalitetsarbete inom ämnet, vilket resulterat i en ny struktur p? grundkursen vilken även gagnar uppsatskurserna. Uppsatsarbetet är ocks? utvecklat.
Ämnet idéhistoria vid Södertörns högskola har ett relativt stort kollegium, eftersom det m?ngvetenskapliga arbetssättet vid högskolan gör att ämnet ing?r som del i undervisningen inom m?nga utbildningar. Detta gör att det finns en bred kompetens inom lärark?ren och vid handledning. Samtliga lärare inom ämnet är disputerade.
Utbildningen i idéhistoria vid Södertörns högskola är populär bland studenterna. En av orsakerna till detta är profilen mot politisk idéhistoria och samtida fr?gor. Men vad handlar idéhistoria om?
Vi människor p?verkas inte bara av hur världen är, utan kanske ännu mer av hur vi själva och andra föreställer oss den. M?nga föreställningar har vi ärvt fr?n det förflutna utan att vi ens är medvetna om det. Vetenskapliga upptäckter, politiska idéer och filosofiska teorier som en g?ng var omstridda har blivit v?ra oreflekterade självklarheter. Varifr?n kommer de? Vad betyder de? Vilka var alternativen?
Ämnet idéhistoria vid Södertörns högskola ger en allmän översikt av idéernas utveckling med särskilt fokus p? politiska föreställningar, teorier och ideologier. P? högre niv?er läggs stor vikt vid 1900-talets idéutveckling.
Under 2012-14 kvalitetsgranskas alla landets högskoleutbildningar av UK-ä. Utvärderingarna har visat att kvaliteten p? utbildningarna vid Södertörns högskola st?r sig jämförelsevis oerhört bra. Av 33 granskade utbildningar vid högskolan h?ller för närvarande 32 hög eller mycket hög kvalitet vilket procentuellt sett är bland de bästa resultaten i landet.
_____________________________________________________
Södertörns högskola är ett lärosäte beläget i Flemingsberg, 18 minuter söder om Stockholms Central. Här bedrivs utbildning p? samtliga niv?er och forskning inom samhällsvetenskap, humaniora, naturvetenskap och teknik, ofta med en m?ngvetenskaplig prägel. 13000 studenter läser inom 60 utbildningsprogram och 250 kurser. Södertörns högskola har omkring 800 anställda, merparten forskare och lärare.0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy