SE

Utställning om intolerans öppnar i Uppsala

2014-06-02 10:55 Forum för levande historia P? nationaldagen 6 juni är det vernissage för Forum för levande historias utställning om intolerans i Uppsala. En utställning som lämnar avtryck, väcker fr?gor och erbjuder verktyg för tolerans. M?lgruppen är främst elever i ?rskurs 9 och gymnasiet.

P? nationaldagen 6 juni öppnar P.K. ? en utställning om intolerans p? Fredens Hus i Uppsala. En utställning som lämnar avtryck, väcker fr?gor och erbjuder verktyg för tolerans. M?lgruppen är främst elever i ?rskurs 9 och gymnasiet.

För fyra ?r sedan genomförde Forum för levande historia en undersökning av ungdomars attityder till utsatta grupper i Sverige. De utsatta grupper som undersöktes var romer, muslimer, judar, utomeuropeiska flyktingar och HBT-personer. Utställningen P.K. bygger vidare p? denna studie. Konstnärerna Jon Brunberg, Andrea Hvistendahl och Elisabeth Ohlson Wallin har använt rapporten Den m?ngtydiga intoleransen som inspiration för utställningens konstverk och installationer.
I utställningen f?r ungdomar möjlighet att diskutera och reflektera kring fr?gor. Med hjälp av filmer, taktila spel och mentometerfr?gor undersöks innebörden av begreppen tolerans/intolerans, i workshopar under en pedagogs ledning. Vilka strukturer i samhället p?verkar v?rt förh?llningssätt till varandra? Hur kan intolerans motverkas?
Fredag 6 juni kl. 15 är det vernissage för P.K.-utställningen p? Fredens Hus i Uppsala. Medverkande är konstnärerna Andrea Hvistendahl och Jon Brunberg, författarinnan Alexandra Pascalidou, samt representanter fr?n myndigheten Forum för levande historia.
För mer information kontakta kommunikatör Camilla Jarlg?rd p? Fredens Hus, tfn 018-50 00 08 eller pressekreterare Johan Perwe p? Forum för levande historia, tfn 0702?59 38 19. Se även P.K. ?en utställning om intolerans och Öppettider Fredens hus.
Utställningen p?g?r i Uppsala till ?rets slut.Tidigare har den visats i Stockholm i Forum för levande historias lokaler, p? Hälsinglands museum i Hudiksvall och Norrbottens museum i Lule?. Över 12 000 elever har hittills deltagit i pedagogledda workshopar.
För fr?gor om workshop för elever mejla [email protected] eller ring 018-50 00 08. Öppettider
Forum för levande historia är en myndighet under Kulturdepartementet. V?rt uppdrag är att, med utg?ngspunkt i Förintelsen, främja arbete med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter. Myndigheten har särskilt till uppgift att informera om Förintelsen och kommunistiska regimers brott mot mänskligheten samt att stärka människors vilja att verka för allas lika värde.
63090Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy