SE

Utökad ackreditering för kolhydrat- och produktsäkerhetsanalyser

2014-04-09 07:00 Innventia Innventia erbjuder nu ackrediterad analys av kolhydratsammansättning i massa, och bisfenol A och en rad metaller i plastmaterial. Ackreditering är en form av kvalitetsgaranti. Den innebär bland annat att resultaten är internationellt jämförbara, och säkerställer att analyserna uppfyller de prestandakrav som anges i olika föreskrifter.

Innventia erbjuder nu ackrediterad analys av kolhydratsammansättning i massa, och bisfenol A och en rad metaller i plastmaterial.
Ackreditering är en form av kvalitetsgaranti. Den innebär bland annat att resultaten är internationellt jämförbara, och säkerställer att analyserna uppfyller de prestandakrav som anges i olika föreskrifter.
? Genom utökad ackreditering är vi nu glada att kunna erbjuda v?ra kunder ännu mer p?litliga analyser, säger Fredrik Aldaeus, kvalitetsansvarig för Innventias kemiska analyser.
Sedan tidigare är Innventia ackrediterat för kemiska analyser inom miljö- och produktsäkerhetsanalyser, till exempel klorat i avloppsvatten, formaldehyd i papper, och total migration fr?n plastmaterial. Detta utökas nu med fler produktsäkerhetsanalyser ? bestämning av det omtalade hormonstörande ämnet bisfenol A, och av de sju metaller som finns särskilt omnämnda i den nya EU-förordningen om plastmaterial avsedda för livsmedelskontakt. För bisfenol A kan Innventia genom en nyligen gjord investering i utrustning för vätskekromatografi kopplat till masspektrometri mäta ackrediterat ned till halter som ligger under en hundradel av nu gällande gränsvärde. Dessutom utökas ackrediteringen med en kemisk massa-analys. Innventia har en l?ng tradition av kemiska analyser av massa, och den vanligaste analysen är bestämning av sammasättningen av olika sockerarter, kolhydratsammansättningen, som ger information om mängden cellulosa och olika sorters hemicellulosa.
? Vad jag vet är vi först i världen med att erbjuda ackrediterad kolhydratanalys, berättar Fredrik Aldaeus.
Förutom att skapa mervärde för uppdragskunder kommer de ackrediterade analyserna användas i Innventias egen forskning.
? Det här stärker v?r position inom b?de cellulosaforskning och utveckling av säkrare livsmedelsförpackningar, säger Anna Jacobs, chef för gruppen kemi- och materialanalys.
För mer information, kontakta Fredrik Aldaeus, tel 0768-767 188, [email protected]
Den utökade ackrediteringen omfattar kolhydratsammansättning (arabinos, galaktos, glukos, xylos och mannos) i massa, bisfenol A i vatten, vattenextrakt och vattenhaltiga livsmedelssimulatorer, samt barium, kobolt, koppar, järn, litium mangan och zink i 3% ättiksyra.
INNVENTIA AB är ett FoU-företag med världsledande ställning inom omr?den som massa, papper, grafiska produkter, förpackningar och bioraffinaderiverksamhet. Vi genererar och förädlar forskningsresultat till innovativa produkter och processer. Med vetenskapligt baserad kunskap som utg?ngspunkt bidrar vi som innovationspartner till v?ra kunders värdeskapande. Koncernen har 210 anställda lokaliserade i Stockholm, Bäckhammar, Trondheim och London. Läs mer p? www.innventia.com.0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy