SE

Utmärkelsen Female Leader Engineer ska öka andelen kvinnor p? ledande positioner

2014-08-13 07:30 Female Leader Engineer Den 18 augusti öppnar ansökan för utmärkelsen Female Leader Engineer vars syfte är att öka andelen kvinnor p? ledande positioner i näringslivet, synliggöra kvinnliga ingenjörer som förebilder inom ledarskap samt att identifiera högpresterande kvinnliga studenter till ledarroller i framtiden. Utmärkelsen delas ut i samarbete med AstraZeneca, Fortum, Sandvik, Scania och Skanska.

Utmärkelsen Female Leader Engineer ska öka andelen kvinnor p? ledande positioner
Stockholm, 2014-08-13
Den 18 augusti öppnar ansökan för utmärkelsen Female Leader Engineer vars syfte är att öka andelen kvinnor p? ledande positioner i näringslivet, synliggöra kvinnliga ingenjörer som förebilder inom ledarskap samt att identifiera högpresterande kvinnliga studenter till ledarroller i framtiden.
Utmärkelsen delas ut i samarbete med fem marknadsledande industriföretag; AstraZeneca, Fortum, Sandvik, Scania och Skanska.
I rapporten ?Kvinnor i näringslivet 2013?, genomförd av SCB p? uppdrag av Regeringskansliet, redovisas en oroväckande bild. Av samtliga undersökta offentliga och privata bolag ?terfanns 28 % kvinnor och 72 % män i ledningsgrupperna. Ännu mer uppmärksammande är att i 26 % av de undersökta företagen fanns inga chefer som var 35 ?r eller yngre. Samma bild presenteras i 2013 ?rs AllBright-rapport som kommit fram till att kvinnor utgör 17,8 % av ledningsgrupperna i svenska börsnoterade bolag, en liten men viktig ökning sedan förra ?ret (14 %). Den senare rapporten visar även att endast 14 av 251 av dessa bolags VD:ar är kvinnor. P? den globala spelplanen ser det inte bättre ut, Grant Thornton visar i sin ?International Business Report? att andelen kvinnor i ledningsgrupper är lägre i G7-gruppen, där kvinnor utgör 21 %, i jämförelse med 28 % i BRIC-länderna, 32 % i Sydostasien och 40 % i Baltikum.
Flera av Female Leader Engineers partnerföretag har initiativ och handlingsplaner för hur de ska främja jämställdhet och m?ngfald. Ett exempel är Scanias och Sandviks medverkande i ?Battle of the numbers?, andra har tydliga m?ltal och öppna rekryteringsprocesser, men det finns mer att göra.
Behovet av fortsatt arbete inom jämställdhetsfr?gan är drivkraften bakom föreningen Female Leader Engineer, samt utmärkelsen med samma namn. Föreningen drivs ideellt av tidigare vinnare och finalister fr?n den välkända men numera nedlagda utmärkelsen FFLA, som under 10 ?rs tid drevs av KTH. De tio vinnarna fr?n FFLA är nu alla etablerade näringslivet p? olika ledande positioner och anser fortfarande att det finns ett stort behov av denna typ av utmärkelse.
?Utifr?n dessa olika rapporter och v?ra egna erfarenheter fr?n näringslivet ser vi ett fortsatt behov av att stötta unga kvinnor som vill bli ledare i framtiden. Vi tror att individer utvecklas bättre i mer diversifierade grupper och att dessa grupper är mer framg?ngsrika. Därför krävs det att näringslivet bygger en grund hela vägen fr?n unga ledare, genom att stärka högpresterande individer redan fr?n högskolan.? säger Caroline Bouzi, en av föreningens grundare.
?Samtidigt som flertalet rapporter och undersökningar visar p? en positiv utveckling vad gäller kvinnor p? ledande positioner, s? framg?r det ocks? att utvecklingstakten är alldeles för l?ngsam, därför behövs initiativ som Female Leader Engineer.? fortsätter Evelina Ögren, en av föreningens grundare.
Utmärkelsen tilldelas en kvinnlig civilingenjörsstudent p? KTH som utmärkt sig i problemlösning och sitt sätt att leda människor. Urvalsprocessen genomförs utav rekryteringsföretaget Proximo och best?r förutom klassiska intervjuer och case-lösning av exklusiva besök hos partnerföretagen, inspirationsföreläsningar och nätverksträffar med alumninätverket, som best?r av tidigare vinnare och finalister fr?n FFLA. Priset för den som vinner utmärkelsen är ett egendesignat traineeprogram p? tre av de fem partnerföretagen, sex m?nader per företag. Rekryteringsprocessen p?g?r under hösten och en vinnare koras i december.
?Vi tror att vi framöver kommer att utgöra en stark bas för framst?ende kvinnliga ingenjörer i näringslivet, dels genom alumninätverket, dels genom den kick-start i karriären som det egendesignade traineeprogrammet ger. V?r förhoppning och vision med utmärkelsen är att vi p? längre sikt ska bidra till att öka andelen kvinnor p? ledande positioner. Vi har även insett vilken otroligt stark drivkraft och engagemang som finns i alumninätverket, s? vi f?r se vad som mer kan tänkas ske de närmaste ?ren.? säger Evelina.
Läs mer p? www.femaleleaderengineer.se
Kontakt Evelina Ögren, [email protected]

www.femaleleaderengineer.se

Bifogade filer
3132020Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy