Utredninger

Ustekveikja Energi ? ?All time high? p? kundeservice

(Oslo, 22. oktober 2013) Norsk energibarometers ?rlige kundetilfredshetsunders?kelse blant kundene til 13 landsdekkende str?mselskaper i Norge viser at Ustekveikja Energi for syvende ?r p? rad har de mest forn?yde kundene. Med en score p? 88 prosent for total kundetilfredshet oppn?r selskapet den h?yeste poengsummen siden m?lingene ble gjennomf?rt f?rste gang i 2007.

Ustekveikja Energi har deltatt i Markedskrafts kundetilfredshetsm?linger (Norsk energibarometer) de syv siste ?rene, og selskapet har i alle ?r v?rt i toppen b?de n?r det gjelder kundetilfredshet og kundelojalitet i disse m?lingene.
? Kundetilfredshetsm?lingene til Norsk Energibarometer viser at det finnes merkevarer ogs? innenfor kraftbransjen. Vi oppn?r en historisk h?y poengsum for kundetilfredshet og scorer ogs? h?yest i ?rets m?ling p? ambassad?rgrad. Dette er en bekreftelse fra v?re kunder som opplever oss som en serviceinnstilt og konkurransedyktig str?mleverand?r, sier daglig leder Bj?rn Skaret i Ustekveikja Energi.
Ustekveikja Energi oppn?r h?yest poengsum for total kundetilfredshet i ?rets unders?kelse med 88 prosent. Dernest f?lger Midt-Telemark Energi, R?ros E-verk, Odda Energi og Haugaland Kraft, alle med 83 prosent. Med ett unntak er Ustekveikja Energi ogs? blant de tre str?mselskapene som oppn?r h?yest poengsum p? samtlige parametere som inng?r i ?rets kundetilfredshetsunders?kelse.
Foruten h?yest score p? total tilfredshet kommer ogs? selskapet best ut p? kundenes vurdering av str?mregningenes etterrettelighet (89 prosent) og pris (81 prosent). Selskapet har ogs? h?yest score p? ambassad?rgrad (hvorvidt kundene vil anbefale str?mselskapet til andre) med 81 prosent.
? Vi er opptatt av ? v?re tilgjengelige, lyttende og gode r?dgivere for v?re kunder. Vi har kort responstid p? kundehenvendelser og legger stor vekt p? oppl?ring av v?re kundekonsulenter. I tillegg skal vi v?re konkurransedyktige p? pris. Et viktig kundel?fte fra v?r side har v?rt ? tilby stabile lave priser over tid. ?rets kundetilfredshetsm?ling er en anerkjennelse av selskapets m?lbevisste arbeid p? disse feltene, sier daglig leder Bj?rn Skaret i Ustekveikja Energi.
I et mer omskiftelig str?mmarked, hvor kundene bytter str?mleverand?rer hyppigere enn tidligere, er kundelojalitet og ambassad?rgrad blitt stadig viktigere. Gjennomsnittlig lojalitetsgrad blant samtlige str?mselskaper som inng?r i Norsk energibarometer er i ?r p? hele 88 prosent. Dette er en h?yere snittscore enn den beste poengsummen for en enkeltleverand?r i Norsk kundebarometer sin m?ling (hvor kun de st?rste kraftselskapene i landet er med).
? For ? ?ke v?re markedsandeler i et t?ft kraftmarked er det nettotilveksten til selskapet som er viktig. Dette fordrer b?de trofaste kunder og at disse anbefaler oss videre til andre for ? f? nye kunder. B?de kundetilfredshetsunders?kelsen og egne salgstall bekrefter at vi har oppn?dd begge deler. Basert p? et gjennomsnittlig ?rlig forbruk p? 15000 kwh per husstand har Ustekveikja Energi s? langt i ?r hatt en netto volumbasert salgstilvekst (antall kilowattimer) p? nesten 20 prosent. Det er vi oppriktig stolte av, sier Skaret.
For mer informasjon om unders?kelsen, kontakt:
Daglig leder Bj?rn Skaret
Ustekveikja Energi AS
[email protected]
Tel 32 08 70 00
Mobil: + 47 982 84 088
Fakta om unders?kelsen
Norfakta har p? oppdrag fra Markedskraft gjennomf?rt 2270 intervjuer innrettet mot kunder av 13 str?mselskaper. Det er gjennomf?rt 100 kundeintervjuer for de minste selskapene og 2-300 kundeintervjuer for de andre deltakerne. I f?lge Norfakta er deres kundetilfredshetsunders?kelser erfaringsmessig sammenlignbare med Norsk Kundebarometer sine m?linger.
Unders?kelsen har identifisert forhold som har st?rst innvirkning p? kundenes totale tilfredshet. Alle intervjuene har foreg?tt pr. telefon fra Norfaktas lokaler i Trondheim i ukene 35-37, 2013. Statistisk feilmargin for utvalget i sin helhet er p? +/- 2,1 prosent. Ved nedbrytninger i tallmaterialet er imidlertid feilmarginene st?rre (ca. 10 prosent ved N=100/ ca. 5 prosent ved N=300). F?lgende selskap er med i unders?kelsen: Ustekveikja Energi, Midt-Telemark Energi, Odda Energi, Fitjar Kraftlag, Hardanger Energi, Kvinnherad Energi, Svorka Energi, R?ros E-verk, MidtKraft Buskerud, Eidefoss, Rauma Energi, Stryn Energi samt Haugaland Kraft.
Resultatene fra ?rets KTI unders?kelse for sm? og mellomstore str?mselskaper finner du her: www.norskenergibarometer.no
Om Ustekveikja
Ustekveikja Energi AS ble stiftet i 1992 og har v?rt en stabil og konkurransedyktig akt?r i kraftmarkedet i over 20 ?r. Selskapet er heleid av Hol kommune. Ustekveikja Energi leverer str?m til b?de private kunder og bedrifter i hele landet. De har i dag ca 50.000 sluttkunder og er i sterk utvikling.

Ustekveikja Energi er kjent for ? v?re en seri?s, stabil og konkurransedyktig str?mleverand?r, som utfordrer de store str?mleverand?rene i Norge. Vi er str?mleverand?r til b?de hus, hytter, leiligheter og bedrifter i hele Norge
0000Send som e-post
Del denne

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #BPO   #Mortgage Loan   #TCS   #USD