SE

Uppföljning största bristen med medarbetarundersökningar, menar svenska HR-chefer.

a8

Ny undersökning fr?n QuestBack visar att hela 85% av de svenska HR-cheferna genomför traditionella medarbetarundersökningar trots att inte ens 20 % av dem tror p? dem.
QuestBack släpper idag en undersökning som visar hur svenska HR-chefer ser p? medarbetarundersökningar och medarbetarfeedback. Enligt undersökningen genomför de allra flesta svenska HR-cheferna fortfarande traditionella medarbetarundersökningar, men deras inställning till dem är minst sagt skeptisk. Bara 18 % av de tillfr?gade HR-cheferna tror p? dem som ett bra sätt att ta tillvara medarbetarnas synpunkter.
Hela 55 % av HR-cheferna pekar dessutom p? bristande uppföljning som det största problemet med dessa medarbetarundersökningar ? trots att HR använder dem vid kompetenskartläggning, planering av ledarskapsutveckling och verksamhetsutveckling.
Medarbetarundersökningarna är stora och anonyma, n?got som flera HR-chefer uppfattar som ett problem, trots att det ligger i dessa undersökningars natur ? de f?ngar därför inte upp individen vilket medför att HR har sv?rt att föra dialog eller hantera feedback p? individniv?. 10 % menar att anonymiteten även leder till bristande engagemang bland medarbetarna.
Flera respondenter p?pekar att medarbetarundersökningarna är för omfattande och därmed tungrodda; att de egentligen lämpar sig bäst som diskussionsunderlag. Eftersom medarbetarundersökningarna samtidigt uppfattas som kostsamma, säger flera respondenter att de bara genomför dem vartannat ?r. Det medför att informationen ofr?nkomligen blir inaktuell över tid.
M?nga respondenter säger sig dessutom vilja undersöka andra typer av verktyg som är mer fokuserade p? en mindre del av verksamheten, s?som utbildning eller värdegrunder.
?Undersökningen visar att HR-chefer idag vill ha aktuell, relevant feedback fr?n medarbetarna samt möjlighet att följa upp p? individniv? för att göra verkliga förbättringar av verksamheten?, säger Peder Daxberg, landschef p? QuestBack. ?Feedback behöver vara kontinuerlig, relevant och kopplas till resultat för att vara framg?ngsrik.?
Lite mer än 60 % av de tillfr?gade anser att avstämningar med närmsta chef är det mest effektiva sättet att ta tillvara medarbetarfeedback men bara 3 % av respondenterna tror p? communitys för detta ändam?l, trots att communitys, forum och liknande nätverkande är ett växande fenomen i samhället i övrigt.
Ta del av rapporten.

QuestBack gör det möjligt för företag att med hjälp av ledande feedback- och dialoglösningar, skaffa värdefulla insikter och bygga lönsamma relationer med kunder och anställda. QuestBack har tagit emot ?tskilliga nationella och internationella diplom och utmärkelser, s?som gasellföretag och ?rets superföretag. Företaget har sitt huvudkontor i Oslo i Norge och bedriver verksamhet i sammanlagt 19 länder. QuestBacks webbaserade plattform används av nära 5 000 organisationer över hela världen. För mer information, besök www.questback.se 00140Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy