SE

Unik satsning p? nytt stationssamhälle vid stambanan

Tre kommuner, Bollebygd, Härryda och Mark förenas i en unik, unison satsning i samband med byggandet av den nya stambanan mellan Bor?s och Göteborg. Tillsammans med FOJAB arkitekter har man tagit fram en utvecklingsplan, med utg?ngspunkt i en ny gemensam t?gstation, en halvtimme fr?n Göteborgs centrum. Här kommer framtidens klimatsmarta livsstil att ta form i en region som satsar p? h?llbar tillväxt och infrastruktur.
Vad skulle en ny t?gstation p? den nya stambanan mellan Bor?s och Göteborg kunna innebära? Massor, om man fr?gar Bollebygd, Härryda och Marks kommuner. Tillsammans med FOJAB arkitekter har de tre kommunerna i bred politisk samsyn tagit fram en gemensam utvecklingsplan för vad ett stationssamhälle skulle innebära i form av satsningar p? boende, infrastruktur, handel och kommunal service. P? ett gemensamt fullmäktigemöte den 3 juni presenterades planen för första g?ngen för alla tre kommuners fullmäktigeledamöter.
? Vi tar ett gemensamt grepp kring utvecklingen av hela det omr?de som p?verkas av en ny framtida t?gstation mellan Bollebygd och Rävlanda och som kan bidra till den regionala utvecklingen. P? detta sätt visar vi att vi är eniga inför kommande diskussioner med Trafikverket, säger Christer Johansson (m), kommunstyrelsens ordförande i Bollebygd.
Utvecklingsplanen tar fasta p? de tre kommunernas befintliga kvaliteter och tillväxt i ett 25-?rs perspektiv. Ett nytt stationsläge mellan Bollebygd och Rävlanda möjliggör en befolkningsökning med ca 8-10 000 inv?nare och att de tv? orterna p? sikt binds ihop. Här ska det finnas ett brett utbud av boenden, handel och kommunal service i strategiska lägen och en närhet till natur och rekreation. För att det ska bli möjligt krävs stora satsningar p? klimatsmart infrastruktur i omr?det. Det ska vara lätt att lämna p? skola och dagis, ta t?get till jobbet och handla p? vägen hem. Det ska ocks? vara enkelt att byta trafikslag fr?n buss eller bil till t?g, eller att kunna ta sig till och fr?n stationen genom att cykla eller g?. Därför krävs satsningar p? pendelparkeringar, vägar och g?ng- och cykelvägar. Fokus är att skapa förutsättningar för en fungerande och h?llbar vardag.
? Bra kommunikationer i ett omr?de är en faktor som attraherar boende och stärker tillväxten. Den nya stationen för pendelt?g blir centrum i omr?det och genom bättre vägar till samhällen som Hyssna, Hällingsjö och Hind?s blir den en viktig knutpunkt för hela utvecklingsomr?det, säger Annette Eiserman-Wikström (m), ordförande i kommunstyrelsen i Härryda.
Idag väljer 80 procent av inv?narna i omr?det bil i brist p? attraktiva resealternativ. En av nyckelfr?gorna är att skapa bra förbindelser för s?väl bil, buss och cykel, till och fr?n stationsomr?det. En ny väg föresl?s fr?n Rävlanda och fr?n Bollebygds centrum föresl?s b?de en ny bilväg samt g?ng- och cykelväg, för att koppla samman b?da orterna med det nya stationsomr?det.
För mer information, kontakta:
Bollebygds kommun
Christer Johansson (m), ordförande kommunstyrelsen, tfn: 033-231307
Peter Rosholm (s), vice ordförande kommunstyrelsen, tfn: 033-231306
Anders Einarsson, kommunchef, tfn: 033-231301
Marks kommun
Margareta Lövgren (s), ordförande kommunstyrelsen, tfn 0320-217012
Lisa Dahlberg (s), vice ordförande kommunstyrelsen, tfn 0320- 217009
Haleh Lindqvist, kommunchef, tfn 0320-217011
Härryda kommun
Annette Eiserman-Wikström (m), ordförande kommunstyrelsen, tfn 031-724 63 20
Mats Werner (s), vice ordförande kommunstyrelsen, tfn 031-724 63 13
Karina Djurner, kommundirektör, 031-724 61 00
FOJAB arkitekter
Magdalena Hedman, Landskapsarkitekt LAR/MSA, Studiochef,
tlf +46 708 47 05 50 [email protected]

16240Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Big Data Analysprogramvara   #Big Data-l   #Med Aitellus   #Operativ Chef