SE

Underskott under hela prognosperioden

4 procent av BNP. Prognosen för innevarande ?r är i stort sett oförändrad sedan i juni. För kommande ?r är det finansiella sparandet i genomsnitt

4 procent av BNP. Prognosen för innevarande ?r är i stort sett oförändrad sedan i juni. För kommande ?r är det finansiella sparandet i genomsnitt 20 miljarder kronor svagare per ?r. Det blir nu underskott ända till 2018.
Trög tillväxt i ?r
BNP-tillväxten har varit svag hittills i ?r men väntas bli starkare under ?ret och BNP ökar med 2

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy