Utredninger

– Ulltveit-Moe i selvforskyldt oljebakrus

Samfunnsakt?rer som Jens Ulltveit-Moe fokuserer jevnlig p? kostnadsveksten innen olje- og gassvirksomheten, og peker p? de ansattes arbeidstids- og l?nnsordninger. – De avsl?rer manglende kunnskaper og nevner ikke at de selv har tatt den st?rste biten av fatet.
Heltidstillitsvalgt for Lederne i Statoil, Per Helge ?deg?rd, ber leverand?rer som Ulltveit-Moe om ? se seg selv i speilet.
– Det er ikke arbeidstakerne som skal ta regningen for festen der blant annet Ulltveit-Moe har skummet fl?ten. Han har skodd seg p? oljeselskapene, er n? i bakrus og skylder p? alle andre enn seg selv.
– Ulltveit-Moe har i en ?rrekke hatt store inntekter fra oljebransjen gjennom h?ye priser og ikke minst ved utsalget av livb?tvirksomheten. Det samme har andre leverand?rer p? riggmarkedet gjort. Det er leverand?rkostnadene, ikke l?nnskostnadene, som er hoved?rsaken til den d?rlige l?nnsomheten vi ser i petroleumsbransjen i dag, sier ?deg?rd.
-Statoil et enormt fat
Ulltveit-Moe sa i et intervju med Dagens N?ringsliv for to uker siden at Statoil er som et enormt fat der fagforeningene har forsynt seg.
– De har enormt bra l?nn – for ? jobbe 17 uker i ?ret. Det er fordeler som er helt urimelige i forhold til fastlandsarbeidere, og det har de kunnet f? fordi profitten i olje har v?rt s? h?y, sa Ulltveit-Moe.
Her er fakta:
Det blir feil ? si at man kun jobber 17 uker i ?ret. Et ?rsverk p? sokkelen er det samme som for skiftarbeid i industrien p? land. En sokkelarbeiders arbeidsdag er ikke p? 7,5 timer, men 12 timer. I tillegg er man n?dt til ? bo og tilbringe resten av d?gnet p? installasjonene mens man er i arbeid.
Offshorel?nn best?r av grunnl?nn pluss et offshoretillegg p? 47 prosent. Pr. 1. januar 2012 var gjennomsnitts grunnl?nn p? kr 390.000. I tillegg kommer sokkelkompensasjonen p? 47 prosent og kompensasjon for arbeid p? natt, helg og helligdager p? i gjennomsnitt kr. 33.000. Samlet gjennomsnittsl?nn inkludert tilleggene blir da kr. 618.060.
2-4-ordningen (to uker p? jobb, fire uker av) gir totalt 1460 arbeidstimer i et ?r. De manglende timene p? et ?normalarbeids?r? betaler arbeidstakerne med et l?nns og pensjonsnedtrekk p? 7,71 prosent.
Scorer billige poeng
– Ulltveit-Moe sier dette for ? provosere og score billige poeng, for med stor sannsynlig vet han at det han sier ikke stemmer. For ? tjene mer m? den enkelte jobbe overtid her som p? land, presiserer ?deg?rd.
– Oljeselskapene er ikke noen uutt?mmelig kilde til penger som noen akt?rer tror, blant annet Ulltveit – Moe, leverand?r- og riggkostnadene har skutt i v?ret de siste ti ?rene. I tillegg har myndighetene ?kt skatteprosenten. Dette er som nevnt hoved?rsaken til at kostnadene har g?tt i v?ret, ikke l?nnskostnadene eller 2-4-ordningen.
– Det som n? skjer i oljebransjen er p? mange m?ter det som har skjedd i flybransjen. Produsenter og tjenesteleverand?rer til flyselskapene kan vise til god l?nnsomhet, mens flyselskapene som er kjernen p? en flyplass g?r med store underskudd. Det sier det seg selv at den utviklingen ikke er b?rekraftig., sier han.
Effektiviteten kveles med styringssystemer
?deg?rd peker ogs? p? andre vesentlige ?rsaker til kostnads?kningen er innf?ringen av dyre styringssystemer for bl.a. adferds- og prestasjonsstyring med p?f?lgende karaktergivning. Det er n? innf?rt s? mange byr?kratiske systemer som alle skal administreres at effektiviteten kveles.
– En vesentlig ?rsak til at Norge har v?rt ledende p? en rekke samfunnsomr?der er samspillet mellom partene i arbeidslivet, der innovasjon, tillit og samarbeid mellom alle ledd har v?rt med p? ? finne gode og kreative l?sninger som effektiviserer og holder kostnadsniv?et nede.
– Trepartssamarbeidet er n? kraftig forringet i oljeindustrien. N? blir det stort sett innf?rt kostnadskutt med hjelp av styringsrett, og mange av tiltakene vil gi ?kte kostnader senere. Eksempelvis skyves helt n?dvendig vedlikehold frem, noe som p? sikt vil redusere sikkerhetsniv?et. Vi m? finne tilbake til den tillitskapende samarbeids?nden, presiserer ?deg?rd.

Lederne er organisasjonen for Norges ledere og teknisk og merkantilt ansatte. Over 17.000 ansatte i vel 1.200 bedrifter har valgt Lederne som sin partner for individuell service, r?dgivning, utvikling, forhandlingsservice og juridisk st?tte.

Lederne ble stiftet i 1910 og er partipolitisk uavhengig. Organisasjonen har avtaler med de fleste arbeidsgiverorganisasjoner, og tilbyr blant annet omfattende st?tte til kurs og etterutdanning, attraktive forsikringer for medlemmet og familien samt ?konomisk st?tte ved arbeidsledighet.0000Send som e-post
Del denne

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Consumer Lifestyle   #EBITA   #EUR   #Imaging Systems