SE

Ulf Sandström SMF: “Vi stärker v?ra ledare och företag med Jobmatch Talent”

Bilden: SMFs vd Ulf Sandström hjälper sm?företagare i skogsbranschen att bli mer lönsamma bland annat med hjälp av testverktyget JobMatch Talent.
SMF Skogsentreprenörerna har under ett par ?r använt Jobmatch Talent för att analysera vilka egenskaper som bra företagsledare och skogsmaskinförare bör ha. Nu använder SMF, vars uppdrag är att utveckla sina medlemsföretag inom skogsbranschen till mer l?ngsiktigt lönsamma företag, testverktyget för att utveckla b?de ledare och företagskulturer inom den svenska skogsnäringen.
? Det är unikt att satsa p? ledarskaps- och företagsutveckling p? detta sätt för skogsbranschens sm?företagare. Med Jobmatch Talent har de ett träffsäkert verktyg att göra företagen mer trivsamma, effektiva och lönsamma, säger Klaus Olsen, vd p? Jobmatch Talent.
Jobmatch Talent hjälper företag att lära känna sina medarbetare med hjälp av arbetspsykologiska tester. SMF Skogsentreprenörerna använder Jobmatch Talents testverktyg, efter att de beviljats EU-bidrag för att utveckla sm?företagen inom skogsbranschen, som en del av en skräddarsydd utbildning som heter Framtidens ledarskap.
? Tidigare genomförde vi med Jobmatch Talent en nytänkande analys kring vilka egenskaper som gör en bra skogsmaskinförare och företagsledare. Sedan lät vi ledare och entreprenörer göra samma test och fick svart p? vitt hur bra testet fungerar. Vi s?g även möjligheten att med hjälp av kunskap om varandra svetsa samman hela arbetsgrupper, säger Klaus Olsen, vd p? Jobmatch Talent.
Testresultaten synliggör p? ett lättförst?eligt sätt vilka framträdande och mindre framträdande egenskaper som respektive person har, vilket är ett värdefullt underlag för att en chef ska först? sina medarbetare och vice versa.
? När företagen testar alla sina medarbetare s? börjar alla först? varandra och de drivkrafter som gör att olika personer agerar som de gör. Alla medarbetare p? v?ra 900 medlemsföretag erbjuds att använda Jobmatch Talent och drygt 200 företag har valt att arbeta med testet, säger Ulf Sandström, vd för SMF Skogsentreprenörerna.
Skogsbranschens sm?företagare och entreprenörer arbetar i en mycket prispressad och konkurrentutsatt bransch. D? blir faktorer som företagskultur, gruppens samstämmighet och effektivitet otroligt avgörande.
? Först?else för varandras personlighetsskillnader kan vara avgörande för hur bra ett arbetslag fungerar och hur bra man trivs p? en arbetsplats. När medarbetarna och chefen tillsammans analyserar och diskuterar resultaten fr?n Jobmatch Talent s? ökar trivseln och först?elsen vilket absolut p?verkar motivationen att göra ett bättre jobb, säger Ulf Sandström, vd p? SMF Skogsentreprenörerna.
För ytterligare information
Klaus Olsen, vd Jobmatch Talent, 070-190 20 40, [email protected]
Ulf Sandström, vd SMF Skogsentreprenörerna, 070-608 42 31, [email protected]
Magnus Sjöbäck, pressansvarig Jobmatch Talent, 070-445 15 99, [email protected]

JobMatch hjälper företag att lära känna sina medarbetare med hjälp av träffsäkra arbetspsykologiska tester. Resultaten används för att rekrytera eller utveckla medarbetare. Verksamheten startades ?r 2009 har idag 10 kunniga medarbetare. Huvudkontoret ligger i Göteborg. www.jobmatchtalent.com/sv

Bifogade filer
0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Finansinspektionen Box   #SCB   #Stefan Wilkest   #Stockholm Fax