SE

UIC rankad som världens 18:e bästa företagsinkubator

2014-06-25 11:45 Uppsala Innovation Centre (UIC) Uppsala Innovation Centre har rankats som världens 18:e bästa företagsinkubator av undersökningsföretaget UBI Index. Rankingen omfattar totalt över 220 inkubatorer med n?gon koppling till universitet fördelat p? 67 länder. UBI Index tittar bland annat p? deras p?verkan p? den ekonomiska tillväxten, antal nya arbetstillfällen, tillg?ng till kapital samt affärsutvecklingskompetens och nätverk.

Uppsala Innovation Centre har rankats som världens 18:e bästa företagsinkubator av undersökningsföretaget UBI Index. Rankingen omfattar totalt över 220 inkubatorer med n?gon koppling till universitet fördelat p? 67 länder. UBI Index tittar bland annat p? deras p?verkan p? den ekonomiska tillväxten, antal nya arbetstillfällen, tillg?ng till kapital samt affärsutvecklingskompetens och nätverk.
? UIC är en exceptionell företagsinkubator. V?r rapport har bland annat visat att start up-bolagen inom UIC har en högre överlevnadsgrad och tillväxt än genomsnittet globalt, säger Dhruv Bhatli, medgrundare till UBI Index.
UBI Index har tittat b?de p? det värde inkubatorerna skapar för start up-bolag i de 67 länderna samt deras p?verkan p? den ekonomiska tillväxten. Förutom möjligheten att erbjuda affärsutvecklingskompetens, nätverk och tillg?ng till kapital rankades UIC dessutom efter bolagens överlevnadsgrad, antal nya arbetstillfällen och tillg?ngen till affärscoacher som vägleder bolagen.
? UIC placerade sig högt i v?r globala rankinglista, och utmärkte sig särskilt inom omr?den som innebär en positiv p?verkan p? ekonomin. Det visar att UICs verksamhet ger ett betydande ekonomiskt avtryck i de regioner där de verkar, fortsätter Dhruv Bhatli p? UBI Index.
Över 600 projekt och bolag har f?tt stöd i sin affärsutveckling genom UIC sedan starten 1999. Över 1,5 miljarder kronor har investerats i UIC-bolag fram till 2013, vilket visar att intresset för bolagen inom UIC är stort bland investerare ? även under tider av svag konjunktur.
Under 2013 kom 32 procent av UIC-bolagen fr?n näringslivet, 27 procent var enskilda innovatörer och entreprenörer, 37 procent av bolagen härstammade fr?n universitetet och 4 procent kom fr?n offentlig sektor.
? Det är mycket glädjande att se att UIC är världens 18:e bästa företagsinkubator med en koppling till universitet. Nio av tio av UICs alumnbolag är fortsatt aktiva p? marknaden, s? att det g?r bra för UIC-bolagen visste vi. Att v?r modell för att stötta nya tillväxtföretag att lyckas p? en internationell marknad st?r sig väl även i en global jämförelse är positivt b?de för UIC-bolagen och för oss, säger Per Bengtsson, vd p? Uppsala Innovation Centre.
UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje. Uppsala universitet Holding, SLU Holding, STUNS och Uppsala kommun äger vardera 25 procent av UIC.
Se listan p? Global Top 25 University Related Business Incubators.

För mer information kontakta
Stina Thor, marknads- och kommunikationsansvarig
Uppsala Innovation Centre
Tel: 070-214 33 24
E-post: [email protected]
Dhruv Bhatli, Co-founder
UBI Index
E-post: [email protected]
Om UBI Index
UBI Index är ledande inom resultatbaserade analyser av företagsinkubatorer över hela världen. De tar ?rligen fram en benchmarkingrapport där mer än 300 inkubatorer i över 60 länder deltar. UBI Index är baserat i Stockholm och har tagit fram den uppmärksammade rankinglistan ?Global Top 25 University Business Incubators? som rankar inkubatorer med en koppling till universitet. www.ubiindex.com

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets ledande företagsinkubatorer med dokumenterat goda resultat och med en hög överlevnadsgrad p? UIC-bolagen. UIC är branschoberoende och erbjuder kvalificerad r?dgivning och stöd för framg?ngsrik affärsutveckling för idébärare, företagare, entreprenörer och tillväxtföretag som vill etablera sin idé p? marknaden och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC-modellen innefattar bland annat sex programsteg och 60 handplockade affärscoacher som stöttar bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding AB samt Uppsala universitets Utveckling AB. UIC ing?r i Almi Företagspartners inkubatorprogram Business Incubation for Growth Sweden (B.I.G. Sweden). www.uic.se

Bifogade filer
33310Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy