SE

Tyska turister gillar Östra Mellansverige

En ?rsrapport framtagen för länen i Östra Mellansverige visar att det g?r bra för omr?det. De kommersiella gästnätterna har ökat med 3,8 % sedan 2010. Tyskarna med p? topp tre-listan över utländska turister.
– Det är tydligt att de olika strategierna i varje län att jobba mot vissa m?lgrupper sl?r igenom i besöksstatistiken, säger Toni Eriksson, utvecklingsledare p? Regionförbundet i Örebro.
Resultaten fr?n den ?rsrapport som Regionalt forum för turismanalys* tagit fram för länen i Östra Mellansverige visar att det g?r bra för omr?det. Jämfört med ?r 2010 har de kommersiella gästnätterna i Östra Mellansverige ökat med 3,8 % ?r 2013, vilket är ett par procent bättre än resultatet för hela riket p? 2,6 %.
Norrmännen gillar Örebro län bäst, drygt 39 % av de utländska turisterna i länet har Norge som hemland. I Södermanland är nästan en tredjedel av de utländska turisterna fr?n Tyskland, men även de tre andra länen i Östra Mellansverige är tyskarna med p? topp tre-listan över utländska turister.
– Benchmarking är centralt i besöksnäringen. Det här samarbetet är ett viktigt verktyg för oss i Östra Mellansverige och vi ser redan nu att det finns fler omr?den inom turismen där vi kan samarbeta över länsgränserna för att vinna konkurrensfördelar, säger Cecilia Österlind, Regional Destinationsutvecklare p? Visit Uppland.
Andra skillnader mellan länen är fördelningen mellan privat- och affärsresenärer. Här är skillnaden störst vad gäller Örebro och Södermanlands län. I Örebro län kategoriserades 73 % av rummen p? hotell 2013 som s?lda affärs- eller konferensgäster. I Södermanland var motsvarande siffra för 2013, 57 %.
För mer information, kontakta gärna:
Cecilia Österlind, Regional Destinationsutvecklare, Visit Uppland
018-18 21 13, 0761 18 21 10, [email protected]
Annette Öqvist, projektledare, Destination Uppsala
018-727 48 06, [email protected]
*Regionalt forum för turismanalys är ett samarbete mellan de regionala turismorganisationerna i Södermanland, Uppsala, Västmanland och Örebro län. Samarbetet drog ig?ng i januari 2014 och syftet är att skapa ett gemensamt nätverk för att lyfta och utveckla turismstatistikfr?gor i de medverkande länen.

Destination Uppsala har som huvuduppgift är att sälja och marknadsföra destinationen Uppsala. Bolaget ska vara en drivande aktör för att utveckla Uppsala som besöksm?l; öka antalet besökare och skapa ökad affärsnytta för den lokala besöksnäringen.
Bland annat ansvarar bolaget för projektet Varumärke Uppsala, driver stadens Turistbyr?, projektleder kommunens större evenemang och samarbetar med den lokala näringen för att utveckla mötesindustrin via partnerskapet Uppsala Convention Bureau. 0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Charlotte Holgersson   #Kjell Bl   #Laurence Romanis   #SSE