SE

Tv? nya skrifter om kyrkans uppgift

Sex av tio bankanställda med kundkontakt upplever att de inte f?r stöd av sin ledning i att hantera kritiska kunder.
-Bankerna borde sänka avkastningskraven. D? skulle arbetsmiljön förbättras radikalt, säger Ulrika Boëthius, ordförande i Finansförbundet som organiserar anställda i bank- och finanssektorn.
En undersökning som Finansförbundet har gjort bland medlemmar som jobbar i bankkassa, kundtjänst eller telefonbank, visar att kritiska och ibland aggressiva kunder hör till vardagen för de anställda. Av dem som har direkt kundkontakt upplever 63 procent att de inte f?r tillräckligt stöd i att hantera de arga kunderna.
– Det är alarmerande och ett tecken p? att dagens slimmade organisationer inte fungerar, förklarar Finansförbundets ordförande Ulrika Boëthius.
Lägre avkastningskrav är nyckeln till en bättre arbetsmiljö, anser hon.
– Om bankföretagen sänkte sina krav p? avkastning p? det egna kapitalet skulle bankerna kunna beh?lla rimligt m?nga anställda som därmed skulle ha tid att b?de ta rast och avlasta varandra.
Ständiga minskningar i personalstyrkan ger en stressig arbetsmiljö för Finansförbundets medlemmar. Det finns varken tid till kunder eller till kollegor.
– S? som det är nu driver företagen affären med ständiga minskningar i personalstyrkan. Det skapar ett allt h?rdare tryck och allt stressigare arbetsmiljö för v?ra medlemmar. De hinner varken förklara för en kund som framför kritik eller stödja kollegerna när de drabbas av tuffa samtal.
-Lägre avkastningskrav skulle bädda för bättre arbetsmiljö för v?ra medlemmar. Mindre slimmade arbetsplatser ger tid för s?väl ännu mer engagerade kundmöten som bättre arbetsmiljö och mindre stress för de anställda.
Det är tredje ?ret i rad som Finansförbundet genomför en undersökning bland medlemmar med anledning av kunders kritik mot banker. Den nu aktuella undersökningen genomfördes i februari 2014 och skickades till 2 600 medlemmar, av vilka 980 har svarat.

Finansförbundet är Sveriges största fackliga organisation inom bank och finans. Vi organiserar alla som arbetar inom finansbranschen oavsett utbildningsbakgrund eller befattning.

Läs mer om oss och om v?rt medlemskap p? v?r webbplats.0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Henrik Einarsson Chef