SE

Tv? miljoner till projekt mot giftiga b?tfärger

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ger drygt tv? miljoner kronor till projektet ?Ren b?tbotten utan gift?. Projektet leds av Naturskyddsföreningen i samarbete med Svenska B?tunionen, Skärg?rdsstiftelsen och Sveriges Sportfiske- och Fiskev?rdsförbund.
– Syftet är att minska användningen av giftiga b?tfärger genom att informera b?tägare och andra om miljövänliga alternativ, säger Björn Sjöberg, p? HaV.
Var ?ttonde svensk äger en b?t, vilket gör Sverige till ett av världens mest fritidsb?tstäta länder. Om skrovet har mycket p?växt av alger eller havstulpaner s? p?verkas b?tens fart och bränsleförbrukningen ökar. Den vanligaste metoden för att h?lla skrovet rent är att m?la botten med s? kallade biocidfärger, vilka inneh?ller kopparföreningar eller andra giftiga ämnen som kan döda levande organismer.
– Problemet med dessa färger är att de läcker miljöfarliga ämnen som sprids i vattnet. Dessa ämnen p?verkar djur och växter l?ngt fr?n b?ten, bland annat kan reproduktionen störas, säger Björn Sjöberg, chef för avdelningen för havsförvaltning,

Ungefär 80 procent av gifterna beräknas läcka ut i vattnet under sommaren och cirka 20 procent hamnar p? land i samband med b?tbottentvättning. 2011 fick HaV därför i uppdrag av regeringen att, tillsammans med Naturv?rdsverket och Transportstyrelsen, kartlägga och utreda miljöp?verkan av b?tbottentvättning. Detta ledde till riktlinjer för b?tbottentvätt av fritidsb?tar som presenterades 2012 och i höst kommer en reviderad upplaga av denna.
– Det bästa är om b?tägare väljer miljövänligare alternativ än att m?la botten, exempelvis att tvätta sina b?tar över en spolplatta med uppsamling och rening av spillvattnet för att hindra att farliga ämnen läcker ut i vattnet, säger Björn Sjöberg.
Studier visar att b?tägare har ett stort intresse för miljön. M?nga är ocks? beredda att prova alternativa sätt än att bottenbehandla sin b?t. Samtidigt är det allmänt känt att b?tägare ofta använder sig av färg som är giftigare än vad det som behövs.
M?let med Naturskyddsföreningens projekt ?Ren b?tbotten utan gift? är att n? ut till b?tklubbar, miljöansvariga i kommuner, enskilda b?tägare och sportfiskare med information om ett miljövänligare b?tliv, att f? fler att sluta m?la med giftiga färger. Det ska ske bland annat genom möten, film, sociala medier och nylansering av internetsidan B?tmiljö.se. Projektet omfattar Östersjön, öster om Öresund och insjöar där m?lning av b?tbotten i princip inte behövs.

– Sedan vi lanserade riktlinjerna 2012 har vi sett att intresset för att hitta miljövänliga lösningar har vuxit mycket och diskussioner har startat i m?nga b?tklubbar och b?torganisationer. Detta kan vara allt fr?n ny enkel teknik och att ändra invanda mönster till att hitta samverkansformer för förstärkt miljöarbete. Därför är det rätt att nu göra en större informationskampanj för att sprida de goda exemplen, speciellt i v?r känsliga Östersjö, säger Björn Sjöberg.

Här kan du läsa mer om b?tbottenfärger och miljövänligt b?tliv

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten:
Kontaktperson Björn Sjöberg, chef, Avdelningen för havs- och vattenförvaltning, tfn 010-698 60 08, mobil 070-819 94 62, e-post [email protected]

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna v?ra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.
Foto: Maja Kristin Nylander/Havs- och vattenmyndigheten.
Bilden f?r användas för redaktionell ?terpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett ?r fr?n pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte till?ten. I anslutning till publicering skall namn p? upphovsman och källa anges. 42700Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #CSN   #Kerstin Fredriksson   #VD