SE

Turist?ret 2013: Turismen trotsar svagt Europa, växer p? flera marknader

– Vi anser att det finns ett utrymme för fortsatt räkfiske i Västerhavet. Vi grundar den bedömningen p? vetenskaplig r?dgivning fr?n Internationella havsforskningsr?det, ICES, säger Björn Risinger, generaldirektör för Havs- och vattenmyndigheten.
Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har i flera ?r fört en dialog med yrkesfisket om det svenska räkfisket i Västerhavet med anledning av minskade best?nd och fortsatta utkast av sm? räkor. I höstas beslutade HaV ocks? att bromsa fisket av räkor.
I veckan kom Världsnaturfonden WWF med sin Fiskguide 2014, med r?d om vilka fiskar och skaldjur som konsumenterna bör undvika. Världsnaturfonden menade d? att räkan som fiskas utmed västkusten, nordhavsräkan, hotas av överfiske och därför markerades räkan med rött ljus. Orsakerna till detta är enligt WWF dumpning av sm? räkor (s? kallat utkast), d?liga best?ndsuppskattningar, risk för överfiske, otydlig förvaltning och övervakning
– Havs- och vattenmyndigheten ger inte ut n?gra konsumentguider, det vill säga vi r?der inte konsumenter vilka fisk- eller skaldjur som de ska köpa och äta. Det ing?r inte heller i myndighetens roll att kommentera köpr?d, säger Björn Risinger.
– Det är naturligtvis positivt att ideella organisationer driver fr?gor om hur ett h?llbart fiske kan utvecklas. I flera fall sker ocks? ett direkt samarbete mellan miljöorganisationerna och yrkesfisket. Däremot ska frivilliga r?d inte förväxlas med vad som är ett lagligt fiske eller ej.
Internationella Havsforskningsr?det, ICES har i flera ?r pekat p? att utkastet av sm? räkor i svenskt fiske är stort. ICES uppskattar att utkastet av räka i svenskt fiske under 2011 och 2012 motsvarar cirka 22 respektive 31 procent av den totala f?ngsten.
– HaV har flera g?nger p?talat problemet med utkast av räka till fiskets organisationer. I höstas beslutade vi ocks? – d? vi bedömde att detta fortfarande p?gick – att bromsa fisket av räkor för att l?ta cirka 20 procent av den tilldelade svenska kvoten vara kvar i havet, säger Björn Risinger.
Den svenska räkkvoten för Skagerrak och Kattegatt l?g i fjol p? 1 243 ton, totalt landades 81 procent av kvoten, drygt 1 000 ton.
– Vi vet att det har funnits synpunkter p? v?r förvaltning av det svenska räkfisket. Vi menar dock att de vetenskapliga best?ndsuppskattningarna h?ller hög kvalitet och att vi har en god ordning p? b?de reglering, landningskontroll och kvotuppföljning för räkfisket. Vi bygger besluten p? vetenskapliga r?d och fastställda kvoter, säger Björn Risinger.
– Vi kommer i ?r att fortsätta dialogen med näringen för att stödja utvecklingen av nya och mer selektiva redskap och förbereda införandet av EUs reformerade fiskeripolitik. Under ?ret ser vi ocks? över balansen mellan fiskeflottan och fiskemöjligheterna. Det är nu viktigt att fisket tar ansvar för att se till att all f?ngst verkligen landas. Utkasten av räka i det svenska fisket m?ste upphöra. För att säkerställa omställningen behöver ocks? Kustbevakningen utveckla sjökontrollerna.
Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för fr?gor om bevarande, restaurering och h?llbart nyttjande av sjöar, vattendrag och hav. En av HaV:s viktigaste uppgifter är att se till att det finns fisk och skaldjur i havet och att förvalta de best?nden väl för att kunna ha ett l?ngsiktigt h?llbart fiske i Sverige.
För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten
Kontaktperson Björn Risinger, generaldirektör, tfn 010-698 60 01, mobil 070-840 41 63, e-post [email protected]

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna v?ra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Jens Johannesson/Azote
Bilden f?r användas för redaktionell ?terpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett ?r fr?n pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte till?ten. I anslutning till publicering skall namn p? upphovsman och källa anges. 645780Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Bain Company   #Google Resultatet   #Image Barometer   #Stockholm Telefon