SE

Tryggare Sverige intervjuar Johan Östlund om industrispionage

Samtidigt som delar av England st?r under vatten och Themsen stiger, visar ett trettiotal landskapsarkitektstudenter, under ledning av den irländska koreografen Ríonach Ní Néill, tillsammans med ett filmteam hur stigande havsniv?er och vatten som invaderar kan förvandla Höganäs centrum!
– Om vi inte redan nu börjar planera och designa v?ra stränder och städer för de nya strandlinjer som vi (p? ett teoretiskt plan) vet är ett framtida faktum, kan det st? s?väl samhälle som individer dyrt. Värden av s?väl privat som samhällelig art kan g? till spillo i onödan. Att väcka uppmärksamhet kring fr?gan och inta en offensiv h?llning med nya designmetoder och ?tgärder, tror Carola Wingren, lärare och forskare vid SLU i Alnar, är en väg att g?. Därför är studenternas uppgift att inte bara se problem utan ocks? möjligheter i förändringen.
Klockan 12:00 lördagen den 22 februari 2014 (med genrep i skymningen kvällen före) agerar och förflyttar sig studentgruppen fr?n Höganäs hamn via Sundstorget till Nymbergs plats vid Biblioteket, och beskriver p? s? sätt hur högt vattnet kan n? och var en framtida kustlinje drar fram. En dramatiserad upplösning äger rum vid biblioteket, där studenterna med rörelse och ljud beskriver tänkbara effekter av översvämningarna.
Eventet tar n?gon timma och efter?t ges tillfälle för vidare information och diskussion i Café Amanda p? Höganäs bibliotek. Allmänheten är välkommen att titta – och ocks? medverka! Träning för liten och stor med koreografen h?lls i Brukshallen fredagen den 21 februari kl. 11.30-13.00.
M?let med arbetet är att med alternativa metoder diskutera vad klimatförändringarna, de stigande havsniv?erna, kraftiga regn och översvämningar kan leda till p? en ort som Höganäs i framtiden. Vad behöver göras för att människor ska kunna bo kvar, och hur ska vi kunna först? det ogripbara? Som att delar av Höganäs inom en inte alltför avlägsen framtid kommer st? under vatten. Det är fr?gor som initiativtagaren Carola Wingren, lärare och forskare vid SLU, vill diskutera p? detta sätt.
– Projektet är en del i den forskning som jag bedriver i ett samarbete mellan SLU och Lunds universitet, med finansiering fr?n MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Vi vill pröva att med alternativa metoder sätta ig?ng diskussionen om n?got som vi knappt kan föreställa oss, säger Carola Wingren, som ofta väljer att arbeta med experimentella metoder, och fortsätter:
I det tre m?nader l?nga projektet arbetar de med ett flertal metoder, bl.a. serieteckning, för att öppna för en diskussion om Höganäs framtida utformning. Serierna kommer redan nu att ställas ut p? Höganäs bibliotek. De slutliga förslagen p? hur Höganäs och Jonstorp kan förändras i framtiden kommer vara färdiga först i mars, d? man i samband med forskningsprojektet ocks? planerar en utställning och s? sm?ningom en skrift.
Forskningsprojektet, Inför hotet om stigande havsniv?er ? planering och design av ett föränderligt landskap, som studenternas arbete är knutet till, p?g?r ?ret ut. Förutom vetenskapliga artiklar kommer det att resultera i andra publikationer samt en film, där s?väl student- och medborgaraktiviteten i Höganäs som tankar fr?n idégivare, studenter, planerare och allmänhet kommer att integreras. Här är Carola intresserad av kontakt med den allmänhet som medverkat eller är ?sk?dare, för ytterligare diskussion och eventuella intervjuer under v?ren.
Läs mer
Webblänk till forskningsprojektet:
https://www.msb.se/sv/Kunskapsbank/Forskningsresultat/Naturolyckor/Vad-hander-nar-havet-stiger/
Länk till eventet i Facebook:
https://www.facebook.com/events/1392085261052228/
Kontakt
Carola Wingren, kurs- och projektansvarig. Telefon: 070 71 041 11. E-post: [email protected]
Karolina Alvaker, kursassistent. Telefon: 070 62 707 92 E-post: [email protected]

SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.3600Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Enligt Svenska   #Kontaktpersoner Kajsa Berggren   #Magnus Hennlock   #SMED