SE

Tredje m?naden i rad med färre konkurser

KTH klättrar p? världens rankinglistor. P? den ansedda Times Higher Education (THE) placerar sig KTH p? plats 117 p? listan över bästa lärosäten i världen ? att jämföra med plats 140 i fjol..
KTH har framför allt avancerat inom ryktesmätningarna i forskning och utbildning samt den fältnormerade citeringsgraden har ökat n?got. Avancemanget är särskilt anmärkningsvärt med tanke p? att andelen internationella studenter minskat, vilket vanligen har en negativ inverkan p? resultatet.
Noterbart är ocks? att KTH rankas som 34:e bästa lärosäte i världen inom ämnesomr?det Engineering och Technology. Bland de tekniska universiteten i världen har KTH placering 13 och i Europa en sjätteplacering.
? Det är väldigt roligt att de positiva resultaten fr?n QS ranking som kom för ett par veckor sedan nu ocks? bekräftas av Times Higher Education. Det känns som att KTH är inne i en positiv spiral, säger Peter Gudmundson, rektor.
I mitten av september visade allts? även siffrorna fr?n QS World University Rankings samma tendens. KTH avancerade mer än 20 placeringar ? fr?n 142 till 118.
? Resultaten visar att det g?r väldigt bra och att KTH definitivt stärkt sitt rykte b?de vad gäller forskning och utbildning, säger Per-Anders Östling, rankingexpert p? KTH.
Av totalt cirka 20 000 universitet och lärosäten är det allts? 400 som passerar n?lsögat för att ta en placering bland de mest välrenommerade universiteten i världen p? THE:s lista.
Listan ses som den viktigaste och mest prestigefulla rankingen, som baseras p? en omfattande och m?ngfaterad mätning. De 200 lärosätena högst upp p? listan f?r en individuell placering utifr?n en rad olika kriterier och indikatorer som mäter s?dana saker som citeringar av vetenskapliga artiklar, graden av internationalisering och ett universitets rykte när det gäller forskning och utbildning.
? Hög lärartäthet, internationalisering, hög grad av sampublicering är exempel p? omr?den där KTH ligger bra till. Ett annat är förh?llandevis hög andel ekonomiska intäkter fr?n industrin, berättar Per-Anders Östling.
Men vad berättar ett s?dant här resultat?
? Dels visar rankingen att KTH är ett världsledande lärosäte, dels ger det ökad synlighet och stärker KTH:s varumärke ytterligare.
Vad betyder det för KTH:s konkurrenskraft?
? Förutom prestigen handlar det om att det är lättare att f? forskningsanslag och att locka hit internationella studenter, forskare och samarbetspartner, säger Per-Anders Östling och berättar att i en del länder har rankingen även en mer p?taglig betydelse:
? Det kan till exempel röra sig om att en examinerad f?r uppeh?llstillst?nd om hans eller hennes universitet finns med p? rankinglistan.
Länk till THE
Läs mer om KTH:s placering p? QS World University Rankings
För mer information kontakta, Per-Anders Östling rankingexpert p? KTH, 08-790 72 03, [email protected] som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy