Rapporter

Tre av fire redakt?rer utsatt for press og trusler

73 prosent av alle norske redakt?rer har opplevd ? bli truet eller blitt utsatt for press p? grunn av en sak de har arbeidet med, viser Medieunders?kelsen 2013. Nesten en av fem redakt?rer er blitt truet med vold.

Medieunders?kelsen, som skal presenteres i sin helhet p? Nordiske Mediedager i Bergen 9. mai, viser at b?de redakt?rer og journalister stadig opplever at kilder pr?ver ? sensurere mediene, og at trusler og press er vanlige metoder.
Et representativt utvalg av medlemmer i Norsk Journalistlag og Norsk Redakt?rforening har svart p? unders?kelsen, som er utf?rt av Respons Analyse p? vegne av Nordiske Mediedager.
57 prosent av journalistene sier at de har blitt utsatt for press eller trusler. 13 prosent av dem er blitt truet med vold.
-At redakt?rer er mer utsatt for press og trusler enn journalistene, er i tr?d med tradisjonen om at det er redakt?rene som er ansvarlig for alt som publiseres. Vi m? g? ut fra at de fleste redakt?rer har ryggrad til ? motst? den type press, sier professor Frank Aarebrot, som er faglig ansvarlig for unders?kelsen.
Den vanligste formen for press, er at kilden nekter ? stille opp i fremtiden dersom mediet ikke stanser saken.
-Det er en type press som sjelden vil stanse en skikkelig redakt?r eller journalist, mener Aarebrot.
Trusler om annonseboikott og ?konomiske sanksjoner er ogs? ganske vanlig, s?rlig overfor redakt?rer. Voldstrusler er langt sjeldnere, men unders?kelsen viser likevel at en av seks mediefolk har opplevd det.
Resultater:
Har du som journalist/redakt?r opplevd ? bli truet eller blitt utsatt for press p? grunn av en sak du har skrevet om eller en sak du har arbeidet med? I tilfelle, har du blitt utsatt for f?lgende:
FLERE SVAR MULIG
Redakt?rene 2013Journalistene 2013
Noen i saken har nektet ? stille opp, la seg intervjue56 %40 %
Noen i saken har truet med ? saks?ke deg eller mediebedriften53 %22 %
Noen i saken har truet med annonseboikott eller andre ?konomiske sanksjoner37 %15 %
Noen i saken har truet med vold17 %13 %
Annet7 %10 %
Nei, ikke blitt truet eller utsatt for press27 %43 %
Antall spurte261605

Om unders?kelsen
Medieunders?kelsen er utf?rt hvert ?r siden 1999, som en del av Nordiske Mediedager i Bergen. I unders?kelsen blir norske journalister og befolkningen generelt spurt om sine medievaner, holdninger til mediepolitiske og andre aktuelle sp?rsm?l og politiske preferanser.
Unders?kelsen blir gjort som en stor, representativ opinionsunders?kelse av Respons Analyse.
Hvert ?r er det ogs? med en tredje gruppe i den omfattende unders?kelsen. I ?r har Nordiske Mediedager valgt ut norske redakt?rer, for ? sette et s?kelys p? utfordringene i mediebransjen og hvordan det p?virker samspillet mellom redakt?rer, journalister og mediebrukerne.
Praktisk informasjon
Nordiske Mediedager er Nordens st?rste ?rlige mediekonferanse, og arrangeres i ?r fra 8. til 10. mai i Bergen. I 2012 var konferansen fulltegnet, med 1750 p?meldte deltakere og 110 foredragsholdere. P?melding kan gj?res p? http://www.nordiskemediedager.no/
Medieunders?kelsen 2013 er utf?rt i samarbeid med Norsk Journalistlag og Redakt?rforeningen. For tidligere ?rs unders?kelser: http://www.nordiskemediedager.no/medieundersokelsen/
Faglig ansvarlig for unders?kelsen:
Professor Frank Aarebrot, tlf. 970 68 396.
Kontaktperson for unders?kelsen:
P?l Andreas M?land, tlf. 995 30 634, [email protected]
Informasjonsansvarlig Nordiske Mediedager:
Per-Arne Larsen, tlf 996 42 262, [email protected]
Nordiske Mediedager er Nordens st?rste ?rlige mediekonferanse. Hos oss f?r du tre stappfulle dager med faglig oppdatering og inspirasjon, presentert av topp fagfolk fra inn- og utland. Og ikke minst, prisdryss og festkarameller p? kveldstid! Sett av 8. – 10. mai til Mediedager i Grieghallen, Bergen.
0000Send som e-post
Del denne

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Annual Report