SE

Transportstyrelsen lämnar tillbaka 100 miljoner trots chockhöjda avgifter för t?goperatörer

Läkemedelsverket har de senaste ?ren genomfört flera enkätstudier för att undersöka svenskarnas attityder till att köpa läkemedel p? otill?tna försäljningsställen. I Sverige f?r receptbelagda läkemedel bara säljas p? godkända apotek. Änd? är 20% av de tillfr?gade beredda att handla receptbelagda läkemedel i andra typer av butiker, utan varken recept eller läkarkontakt.
Den senaste undersökningen, där 3500 personer i ?ldrarna 15-64 ?r deltog, visar att svenska konsumenter är medvetna om vissa av riskerna med att köpa läkemedel fr?n osäkra eller olagliga källor, men att m?nga är beredda att ta riskerna änd?.
Studien visar att 60% av svenskarna anser sig ha god eller hyfsad förm?ga att själva avgöra vilka receptbelagda läkemedel de behöver utan v?rdkontakt. T.ex. kan hälften av deltagarna över 40 ?r tänka sig att använda receptbelagda läkemedel mot kroniska sjukdomar utan recept fr?n läkare. En femtedel av samtliga tillfr?gade är beredda att handla receptbelagda läkemedel i andra butiker än apotek, utan varken recept eller läkarkontakt.
Läkemedelsverket granskar alla läkemedel och all svensk apoteksverksamhet för att konsumenten ska ha tillg?ng till säkra mediciner. Svenska apotek m?ste ha tillst?nd av Läkemedelsverket för att f? bedriva sin verksamhet. De läkemedel som finns p? godkända apotek är kontrollerade hela vägen fr?n utveckling och tillverkning till distribution och försäljning. Att köpa receptbelagda läkemedel i en annan butik än ett godkänt apotek innebär en hälsorisk. Konsumenten har d? ofta ingen kontakt med v?rden och behandlingen följs inte heller upp.
Idag har vissa svenska apotek webbplatser där det är till?tet att köpa receptbelagda läkemedel p? samma sätt som p? fysiska apotek, d.v.s. med recept som man f?tt i samband med en v?rdkontakt. Dessa webbplatser är märkta med apotekssymbolen.
Det finns dock ?tskilliga webbplatser där man själv kan ange en diagnos och sedan välja vilket läkemedel man vill köpa. Dessa webbplatser ger ocks? sken av att legitimerade läkare och godkända apotek är inblandade i verksamheten. S? är inte alltid fallet och det är nästan alltid omöjligt att kontrollera sanningshalten i informationen p? dessa hemsidor.
? Som konsument ska man vara uppmärksam p? webbplatser som säljer receptbelagda läkemedel till konsumenter utan recept fr?n v?rden. Den typen av verksamhet är alltid olaglig, säger Carolina Birgner, utredare p? Läkemedelsverket.
Som konsument har man inte särskilt stora möjligheter att bedöma kvaliteten p? läkemedel man köper via oseriösa webbplatser. Läkemedelförsäkringen gäller inte om konsumenten tar skada av ett olagligt läkemedel.
? De olagliga läkemedel som vi analyserar ser ofta äkta ut, med mycket professionellt gjorda förpackningar, säger Carolina Birgner. Läkemedelsverket har analyserat m?nga läkemedel av tveksamt ursprung och ofta inneh?ller de inte alls vad som utlovas p? förpackningen.
Läkemedelsverket arbetar p? m?nga olika sätt för att öka riskmedvetenheten hos svenska konsumenter om olagliga läkemedel. Ett exempel är en informationsfilm som gjorts i samarbete med Tullverket och som just nu visas p? SVTs ?Anslagstavlan?.
Relaterad information
Rapport: ungdomar, vuxna och konsumtion av läkemedel (PDF)
Blunda inte för riskerna (Youtube)
Mer om olagliga läkemedel
Att köpa läkemedel
Kontakta oss
Carolina Birgner
utredare
018-16 77 42

Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukv?rden samt djursjukv?rden f?r tillg?ng till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändam?lsenligt och kostnadseffektivt. Myndigheten ansvarar ocks? för tillsyn av medicintekniska produkter samt kosmetiska och hygieniska produkter. Läs mer om oss p? www.lakemedelsverket.se.23700Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy