SE

Tio sätt att stärka barn och unga

Att f? vara sig själv, att f? tillg?ng till sitt eget spr?k och att kunna p?verka sin egen situation är grundläggande rättigheter. Bilden fr?n Samiska kyrkodagar i augusti 2013. Foto: Kristiina Ruuti/IKON

Inga nya budord men tio bra sätt att f? minoritets- och urfolksbarn att känna stolthet och glädje över sin bakgrund. De tio punkterna presenteras idag i en ny rapport som Svenska kyrkan och Uppsala universitet tagit fram. Rapporten bygger bland annat p? barn och ungas egna synpunkter och behandlas p? ett seminarium om minoritetsrättigheter med bl a integrationsminister Erik Ullenhag.
– Barn som tillhör nationella minoriteter och urfolket samerna är fortfarande marginaliserade i m?nga sammanhang. Genom att arbeta medvetet med dessa fr?gor kan Svenska kyrkan, minoritets- och urfolksorganisationer och myndigheter bidra till att stärka barns och ungas identitet, säger Kaisa Syrjänen Schaal, som leder det flerspr?kiga arbetet i Svenska kyrkan.
Rapporten presenteras idag p? seminariet “Hur minoritetsrättigheter blir verklighet” p? Finlands ambassad i Stockholm där integrationsminister Erik Ullenhag medverkar.

Stärka barns identitet
M?nga minoritets- och urfolksbarn upplever utsatthet och ifr?gasättande.
– Det är viktigt att skapa sammanhang och frizoner där barn och unga fr?n minoriteter och urfolk f?r vara normen och inte bli ifr?gasatta. Det kan bidra till att stärka dem i deras identitet, göra dem tryggare och öka livsmodet. Att f? vara sig själv, att f? tillg?ng till sitt eget spr?k och att kunna p?verka sin egen situation är grundläggande rättigheter, säger Kaisa Syrjänen Schaal och ger exempel p? Svenska kyrkans konfirmandverksamhet för samiska ungdomar.

Rapporten Tio sätt att stärka barn och unga ger handfasta tips om hur man kan stärka minoritets- och urfolksbarn i Sverige. Rapporten är en del i Svenska kyrkans arbete för att främja och utveckla det flerspr?kiga arbetet bland barn och unga. Enligt Barnkonventionen har alla barn rätt att känna sig trygga och värdefulla.De har rätt att utvecklas intellektuellt, kulturellt och andligt. De har rätt att bli hörda och vara delaktiga.

Rapporten är ett samarbete mellan Svenska kyrkan och Hugo Valentin-Centrum vid Uppsala universitet och har författats av juristen Kaisa Syrjänen Schaal och professor Leena Huss. Författarna är b?da ledamöter i presidiet för Sverigefinländarnas delegation.
Svenska Tornedalingars Riksförbund ? Tornionlaaksolaiset och Sverigefinska ungdomsförbundet har bist?tt i kartläggningsarbetet och genomförda hearingar med barn och unga.

6400Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy

Tagi: #Per Andersson